wrapper

Nou!

I.PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
Conform cerintelor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificata si completata si ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice, in privinta acestui site, POS Consult are obligatia de a administra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizati despre dumneavoastra ori o alta persoana. Scopul colectarii datelor este: furnizarea de servicii pe internet. Sunteti obligat(a) sa furnizati unele dintre aceste date (indicate explicit in anumite pagini din site) si puteti in mod optional sa furnizati alte informatii suplimentare (indicate in anumite pagini din site), toate aceste informatii fiind necesare pentru furnizarea de servicii pe internet. Refuzul furnizarii informatiilor obligatorii de catre dvs. determina imposibilitatea accesarii serviciilor unde v-au fost solicitate informatiile obligatorii respective.
Informatiile inregistrate sunt destinate utilizarii de catre operator si sunt comunicate numai urmatorilor destinatari: angajatii si anumiti colaboratori ai POS Consult care se ocupa de furnizarea si de intretinerea infrastructurii legate de serviciile pe internet oferite pe acest site, precum si anumite categorii de utilizatori ai serviciilor pe internet, functie de conditiile de utilizare ale fiecarui serviciu. Conform Legii nr. 677/2001, beneficiati de dreptul de acces, de interventie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale si dreptul de a va adresa justitiei. Totodata, aveti dreptul sa va opuneti prelucrarii datelor personale care va privesc si sa solicitati stergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, va puteti adresa cu o cerere scrisa, datata si semnata, la S.C. POS Consult S.R.L., str. Campeanu nr. 2, sector5, Bucuresti. Daca unele din datele despre dumneavoastra sunt incorecte, va rugam sa ne informati cat mai curand posibil.

II. CONDITII GENERALE
(1) UTILIZAREA IN CONTINUARE A ACESTUI WEBSITE SAU A SERVICIILOR SALE ESTE ECHIVALENTA CU O CONFIRMARE EXPLICITA A ACCEPTARII TUTUROR PREVEDERILOR ACESTUI DOCUMENT. POS Consult isi rezerva dreptul de a modifica acest document in orice moment si in orice fel. Modificarile respective vor intra in vigoare din momentul in care vor fi introduse in prezentul document. Din acest motiv, va invitam sa recititi periodic prezentul document. Daca, in orice moment, doriti sa nu mai acceptati in intregime prevederile acestui document, aveti posibilitatea de a nu mai utiliza acest website. Orice utilizare a acestui website sau a serviciilor sale va fi considerata un accept al termenilor si conditiilor continute in prezentul document.
(2) Acest website, care poate fi accesat public la adresa http://www.pos-consultancy.com, denumit in continuare in acest document "pos-consultancy.com", este un produs al POS Consult (denumit in continuare in acest document "Pos Consult"). Toate drepturile de copiere, reproducere si distributie sub orice forma sunt rezervate si apartin POS Consult, in conformitate cu legislatia in vigoare in Romania.
(3) Continutul pos-consultancy.com si al publicatiilor sale online nu reprezinta un punct de vedere oficial al institutiilor, organizatiilor si persoanelor care au furnizat informatiile prezentate in cadrul pos-consultancy.com. Pentru detalii complete, singura sursa de informatii de referinta este institutia finantatoare, firma de consultanta, institutia mass-media, organizatia sau persoana solicitanta de consultanta care a furnizat informatiile care au stat la baza informatiilor publicate in cadrul pos-consultancy.com sau al celorlalte materiale realizate si publicate in legatura directa si explicita cu pos-consultancy.com.
(4) Echipa pos-consultancy.com face toate eforturile pentru a furniza permanent informatii corecte, preluate din surse autorizate, ori de cate ori acest lucru este posibil. Totusi, pos-consultancy.com si POS Consult nu pot garanta, explicit sau implicit, in privinta continutului pos-consultancy.com sau a produselor si serviciilor oferite sau vandute in legatura directa si explicita cu pos-consultancy.com.
(5) POS Consult si pos-consultancy.com nu pot fi facuti raspunzatori pentru modul in care un utilizator al website-ului utilizeaza in orice fel informatii prezentate in acest website. pos-consultancy.com si POS Consult nu isi asuma raspunderea, in nici o situatie, pentru nici o dauna, pricinuita direct sau indirect, pentru nici o lipsa de profit directa sau indirecta (incluzand, dar fara a se limita la: daune pentru pierderea profitului, intreruperea unor afaceri, alte daune pecuniare), suferite ca urmare a utilizarii sau a intreruperii utilizarii informatiilor si serviciilor furnizate de pos-consultancy.com. POS Consult si pos-consultancy.com nu pot garanta faptul ca sistemele informatice sau programele software folosite pentru afisarea sau transmiterea informatiei pe/de pe pos-consultancy.com sau in orice alta forma nu contin virusi ori alte secvente distructive de cod sau alte proprietati distructive, deoarece aceste sisteme si programe software nu sunt realizate de catre/sub controlul POS Consult sau pos-consultancy.com.
(6) Fiecare utilizator al pos-consultancy.com este de acord ca, la cererea POS CONSULT, sa exonereze de raspundere pos-consultancy.com si POS Consult pentru orice actiuni judiciare sau extrajudiciare si sa acopere cheltuielile de judecata si orice alte cheltuieli care ar putea sa apara ca urmare a incalcarii de catre utilizatorul respectiv a clauzelor prezentului document.

III.PROPRIETATEA INTELECTUALA
Prin utilizarea acestui website recunoasteti ca pos-consultancy.com si toate serviciile si produsele oferite sau comercializate prin intermediul pos-consultancy.com au fost dezvoltate, compilate, pregatite, verificate, selectate si aranjate de catre POS Consult si alte organizatii si persoane prin utilizarea unor metodologii care implica un consum substantial de efort, timp si bani si ca ele constituie proprietatea intelectuala a POS Consult si a altor organizatii sau persoane (dupa caz). Continutul si designul pos-consultancy.com, precum si orice alt material avand legatura cu pos-consultancy.com trimis prin e-mail sau furnizat in orice alta modalitate (spre exemplu: ghiduri, articole, design si orice alte materiale) apartin POS Consult si colaboratorilor sai (acolo unde acest lucru este specificat expres) si sunt protejate de legislatia privind proprietatea intelectuala. Cu exceptia situatiilor precizate expres in prezentul document, este interzisa copierea, utilizarea sau reproducerea continutului si designului pos-consultancy.com fara a detine o permisiune scrisa prealabila in acest sens din partea POS CONSULT. Este interzisa in orice situatii utilizarea numelui pos-consultancy.com sau POS Consult sau a oricaror derivari care fac trimitere la numele pos-consultancy.com sau POS Consult fara aprobarea scrisa prealabila a POS CONSULT. Orice persoana fizica sau juridica poate contacta pos-consultancy.com si poate transmite idei, sugestii sau materiale de orice natura, in limitele reglementarilor legale in vigoare. Trimitand orice informatie sau material catre pos-consultancy.com sau POS CONSULT, recunoasteti POS Consult dreptul deplin, permanent si irevocabil de a modifica si utiliza informatiile sau materialele respective in orice mod considerat util sau necesar, inclusiv pentru a dezvolta si comercializa noi produse sau servicii bazate pe aceste informatii. Recunoasteti ca nu aveti nici un drept de a solicita orice forma de contraprestatie pentru aceste informatii sau documente. Pentru toate aceste informatii si materiale, garantati in mod explicit ca: (a) detineti sau controlati conform legii toate drepturile care va permit sa transmiteti informatiile sau documentele respective; (b) ca aceste informatii sau documente sunt adevarate; (c) ca utilizarea acestor informatii sau documente nu incalca prevederile prezentului document si nu afecteaza alte persoane. POS Consult si pos-consultancy.com nu isi asuma nici o responsabilitate legata de aceste informatii sau materiale.

IV.LEGEA APLICABILA SI JURISDICTIA
Drepturile si obligatiile stabilite prin prezentul document pentru pos-consultancy.com si POS CONSULT, pe de o parte, si fiecare utilizator al pos-consultancy.com, pe de alta parte, precum si toate efectele juridice pe care le produce prezentul document vor fi interpretate si guvernate de legea romana in vigoare. Orice litigiu care are ca obiect drepturile si obligatiile stabilite prin prezentul document va fi adus spre solutionare in fata instantelor romanesti. Daca una sau mai multe prevederi ale prezentului document sunt dovedite ca nu se incadreaza in prevederile legale in vigoare sau ca nu pot fi aplicate pe deplin, acestea vor fi aplicate in masura maxima posibila, iar toate celelalte prevederi ale prezentului document vor ramane in vigoare.

Mai multe din aceasta categorie: Servicii »

Despre noi

SC POS CONSULT SRL este o firma cu capital romanesc ce furnizeaza servicii specifice in domeniul consultantei in afaceri si management.
POS CONSULT este formata dintr-o echipa tanara, dinamica, de profesionisti care si-au propus sa vina in sprijinul intreprinzatorilor din Romania, prin identificarea celor mai bune solutii si a oportunitatilor viabile de afaceri.

Investitii cu fonduri UE

  Viticultura - Masura: 121 - Modernizarea ...
Fabrica lactate - Masura 123 PNDR Tipul ...
- Programul Operational Regional DMI 4.3- ...