wrapper

Nou!

POPAM

POPAM (2)

Programul Operațional pentru Pescuit și afaceri maritime în România (POPAM) 2014 – 2020. Noul program destinat dezvoltarii acvaculturii si activitatilor conexe si va avea alocat un buget in valoare de 158 de milioane de euro.

POPAM 4.4 Prelucrarea produselor pescaresti si de acvacultura

STIMULAREA ACVACULTURII DURABILE DIN PUNCTUL DE VEDERE AL MEDIULUI, EFICIENTE DIN PUNCTUL DE VEDERE AL UTILIZARII RESURSELOR, INOVATOARE, COMPETITIVE SI BAZATE PE CUNOASTERE   Obiectiv specific 5.2: Incurajarea investitiilor in sectoarele de marketing si procesare Masura: IV.4 Prelucrarea produselor pescaresti si de acvacultura Beneficiari eligibili:Sprijinul se acorda IMM-urilor din domeniul procesarii produselor pescaresti si de acvacultura• sa fie persoana juridica romana• sa asigure surse financiare stabile si suficiente pe tot parcursul implementarii proiectului• sa nu fie inregistrat in Registrul debitorilor AM-POP cu sume neachitate pentru POP 2007-2013• sa nu se afle in situatii litigioase cu MADR-AM-POP, pana la pronuntarea definitiva… Read more...

POPAM 2.2 Investitii productive in acvacultura

STIMULAREA ACVACULTURII DURABILE DIN PUNCTUL DE VEDERE AL MEDIULUI, EFICIENTE DIN PUNCTUL DE VEDERE AL UTILIZARII RESURSELOR, INOVATOARE, COMPETITIVE SI BAZATE PE CUNOASTERE   Obiectiv specific 2.2 Sporirea competitivitatii si a viabilitatii intreprinderilor din sectorul acvaculturii, inclusiv imbunatatirea sigurantei sau a conditiilor de lucru, in special ale IMM-urilor. Masura: II.2 Investitii productive in acvacultura Beneficiari eligibili:- Sprijinul se acorda intreprinderilor din domeniul acvaculturii.- In cadrul acestei sesiuni sunt finantate proiecte ce vizeaza sporirea competitivitatii si a viabilitatii intreprinderilor din sectorul acvaculturii, inclusiv imbunatatirea sigurantei sau a conditiilor de lucru, in special ale IMM-urilorCategoriile de beneficiari eligibili care pot primi fonduri… Read more...

Despre noi

SC POS CONSULT SRL este o firma cu capital romanesc ce furnizeaza servicii specifice in domeniul consultantei in afaceri si management.
POS CONSULT este formata dintr-o echipa tanara, dinamica, de profesionisti care si-au propus sa vina in sprijinul intreprinzatorilor din Romania, prin identificarea celor mai bune solutii si a oportunitatilor viabile de afaceri.

Investitii cu fonduri UE

  Viticultura - Masura: 121 - Modernizarea ...
Ferma gaini ouatoare / carne - Masura 121 -FEADR ...
  Centru de afaceri(business center)-POR ...