wrapper

Nou!

Nou! Au fost publicate regulile de aplicare ale programului Start-up Nation Romania 2018

Nou! A fost publicate normele pe 2018 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare aplicare ale programului „Start-up Nation Romania”. Programul prevede acordarea unui sprijin nerambusabil în sumă de cel mult 44.000 de euro întreprinderilor nou-înființate, cu sediul social și punctele de lucru în mediul urban și zonele mai puțin dezvoltate, cu excepția regiunii București-Ilfov.

Mai multe detalii despre criteriile de eligibilitate gasiti aici.

Schema de minimis - Start-up Nation Romania

Schema de ajutor de minimis Start-up Nation Romania - 2018

Conditii de eligibilitate beneficiari:
- societatile trebuie sa dispuna de capital integral privat;
- nu sunt eligibile societatile ce au datorii la bugetul general sau la bugetele locale;
- societatile trebuie sa propuna un proiect in baza unui cod CAEN eligibil, deja inregistrat la data depunerii cererii de finantare, dar care va fi autorizat la momentul decontului;
- au sediul social si punctele de lucru in mediul urban si rural inclusiv in regiunea Bucuresti-Ilfov;
- au fost infiintate incepand cu 1 Februarie 2017

Ajutor nerabursabil:
- 100% din valoarea eligibila a proiectului;
- maxim 44.000 Euro.

Categorii de cheltuieli eligibile:
- echipamente tehnologice, masini, utilaje si instalatii de lucru;
- aparate si instalatii de masura, control, reglare;
- cititoare pentru cod de bare, cantare electronice;
- autoutilitare, cu exceptia autovehiculelor de teren;
- echipamente IT si aplicatiile software necesare functionarii optime a acestora;
- mobilier, aparatura birotica, sisteme de protectie a valorilor umane si materiale;
- instalatii/echipamente specifice in scopul obtinerii unei economii de energie;
- instalatii de incalzire sau climatizare aferente spatiului de desfasurare a activitatii;
- chiriile pentru spatiile de lucru, pentru desfasurarea activitatii economice;
- realizarea unei pagini web pentru prezentarea activitatii solicitantului doar daca socitatea nu detine o pagina proprie de internet;
- active necorporale;
- curs de dezvoltare a abilitatilor antreprenoriale, ce va fi urmat de catre asociatul sau administratorul societatii;
- consultanta pentru intocmirea documentatiei necesare obtinerii finantarii (in limita a 8000 lei);

Cheltuielile cu chiria spatiilor si achizitia produselor software nu vor putea depasi impreuna 40% din valoarea eligibila totala a proiectului.

NU sunt eligibile urmatoarele activitati:
1. intermedieri financiare si asigurari;
2. tranzactii imobiliare;
3. activitati de jocuri de noroc si pariuri;
4. productie sau comercializare de armament, munitii, explozibili, tutun, alcool, substante aflate sub control national, plante, substante si preparate stupefiante si psihotrope;
5. excluse de normele europene, pentru care nu se poate acorda ajutor de minimis:
- activitati de pescuit si acvacultura;
- activitati legate de productia primara a produselor agricole.

Data lansare:
- Iunie-Iulie 2018

Schema de ajutor de minimis - Programul de Microindustrializare

Schema de ajutor de minimis - Programul de Microindustrializare


Conditii de eligibilitate beneficiari:
-          Solicitantul face parte din categoria IMM;
-          Solicitantul a inregistrat profit in anul anterior depunerii proiectului;
-          Sunt eligibili si solicitantii din Regiunea Bucuresti-Ilfov.


Ajutor nerabursabil:
-          intre 75-90% din valoarea eligibila a proiectului;
-          Maxim 450.000 lei (100.000 Euro).


Categorii de cheltuieli eligibile:
-          Echipamente tehnologice;
-          Aparate şi instalaţii de măsură, control, reglare;
-          Achiziţionarea de cititoare pentru cod de bare / Achiziţionarea de aparate de marcat electronice fiscale;
-          Autoutilitare din categoria N1, N2, N3;
-          Investiţiile în active necorporale referitoare la brevete de inventie, mărci de produse si servicii (francize, etichetare ecologica, licente), software-uri necesare desfăşurării activităţii pentru care se solicită finanţare;
-          Echipamente IT tehnică de calcul;
-          Achiziţionarea de spaţii de lucru, spaţii de producţie, inclusiv din elemente prefabricate. Activele din cadrul acestei categorii nu trebuie să aibă destinaţie locativă;
-          Achiziţionarea de bunuri precum: mobilier, aparatură birotică şi sisteme de protecţie a valorilor umane şi materiale;
-          Realizarea unei pagini web pentru prezentarea activităţii solicitantului şi a produselor sau serviciilor promovate;
-          Achiziţionarea de instalaţii/ echipamente specifice în scopul obţinerii unei economii de energie, precum şi sisteme care utilizează surse  regenerabile de energie pentru eficientizarea activităţilor pentru care a solicitat finanţare;
-          Achiziţionarea de instalaţii de încălzire sau climatizare aferente spaţiului de lucru sau producţie;
-          Consultanţă pentru întocmirea documentaţiei în vederea obţinerii finanţării în cadrul prezentului program şi implementarea proiectului.

Activitati eligibile:
Sunt eligibile codurile CAEN aferente următoarelor diviziuni:
-          10 Industria alimentară;
-          1107 – Producţia de băuturi răcoritoare nealcoolice; producţia de ape minerale şi alte ape înbuteliate;
-          13 Fabricarea produselor textile;
-          14 Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte;
-          15 Tăbăcirea şi finisarea pieilor; fabricarea articolelor de voiaj şi marochinărie, harnaşamentelor şi încălţămintei; prepararea şi vopsirea blănurilor;
-          16 Prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemnşi plută, cu excepţia mobilei; fabricarea articolelor din paie şi din alte materiale vegetale împletite;
-          17 Fabricarea hârtiei şi a produselor din hârtie;
-          22 Fabricarea produselor din cauciuc şi mase plastice;
-          23 Fabricarea altor produse din minerale nemetalice;
-          24 Industria metalurgică;
-          25 Industria construcţiilor metalice şi a produselor din metal, exclusiv maşini utilaje şi instalaţii
-          26 Fabricarea calculatoarelor şi a produselor electronice şi optice;
-          27 Fabricarea echipamentelor electrice;
-          28 Fabricarea de maşini, utilaje şi echipamente n.c.a.;
-          31 Fabricarea de mobilă;
-          32 Alte activităţi industriale n.c.a.


Data lansare:
- MARTIE - APRILIE 2017

Au fost publicate procedurile pentru programele START si COMERT 2015!

Departamentul pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii, Mediu de Afaceri si Turism a publicat, in data de 12 mai 2015, proiectele pentru:

  • Procedura de implementare a Programului de dezvoltare a abilitatilor antreprenoriale START 2015;
  • Procedura de implementare a Programului COMERT 2015

Sursa: aippimm.ro


Procedurile se pot descarca de pe linkul de mai jos.

Despre noi

SC POS CONSULT SRL este o firma cu capital romanesc ce furnizeaza servicii specifice in domeniul consultantei in afaceri si management.
POS CONSULT este formata dintr-o echipa tanara, dinamica, de profesionisti care si-au propus sa vina in sprijinul intreprinzatorilor din Romania, prin identificarea celor mai bune solutii si a oportunitatilor viabile de afaceri.

Investitii cu fonduri UE

  Viticultura - Masura: 121 - Modernizarea ...
- Programul Operational Regional DMI 4.3- ...
Fabrica lactate - Masura 123 PNDR Tipul ...