wrapper

Nou!

Oferta AVANS 0 - pentru proiectele pe POR 2.1

Pentru a veni in intampinarea posibililor beneficiari ai programului de finantare POR 2.1 (POR 2.1A - Microintreprinderi), in perioada 05.06 - 05.07.2016, toate contractele de consultanta pentru elaborarea și implementarea unui proiect in cadrul POR 2.1 vor avea AVANS 0. Data de lansare a sesiunii de depunere este 27.07. Importanta acestui apel consta in primul rand in unicitatea lui: toate fondurile dedicate microintreprinderilor din mediul urban, in exercitiul financiar 2014-2020, se pun in competitie acum, in aceasta sesiune. Este necesara depunerea unui proiect anul acesta, deoarece urmatorul apel s-ar putea sa aiba loc tocmai in anul 2021.

In cadrul acestei colaborari vom asigura urmatoarele activitati:
a) In cadrul elaborarii proiectului:
• elaborarea planului de afaceri conform cerintelor procedurale ale finantatorul;
• elaborarea studiilor de piata, de evaluare etc.;
• completarea Cererii de finantare;.
• asistenta la inregistrarea proiectului in vederea depunerii tuturor documentelor mentionate in Ghidul solicitantului;
• redactarea raspunsurilor la solicitarile de informatii suplimentare formulate Agentia pentru Dezvoltare Regionala.

b) In cadrul implementarii proiectului:
• consultanta in domeniul managementului de proiect privind realizarea rezultatelor propuse si contractate;
• administrarea contractului de finantare, privind respectarea alocarilor bugetare si a duratei de implementare a proiectului;
• intocmirea dosarelor de plata/rambursare, conform graficului de esalonare a cererilor, in vederea obtinerii de catre beneficiar a ajutorului financiar nerambursabil;
• asistenta la procedurile de achizitii pentru toate cele trei tipuri de achizitii (servicii, bunuri, lucrari);
• intocmirea dosarelor de achizitii;
• asistenta de specialitate pe toata perioada implementarii proiectului;
• asistenta in fata institutiilor financiare pentru obtinerea de credite necesare implementarii proiectului;
• elaborarea rapoartelor de progres pe toate perioada de implementare.

Pentru prima etapa de analiza si evaluare a eligibilitatii si conformitatii beneficiarului, va rugam sa completati formularul de consultanta online, este comple gratuit, NU se percepe nici o taxa/plata.
Perioada valabilitate oferta: 05.06.2016 -05.07.2016
Pentru orice nelamuriri sau detalii suplimentare va stam la dispoziție! Pentru o oferta personalizata va rugam sa ne contactati.

Consultanta fonduri europene

consultanta accesare fonduri europene

Ca stat membru al Uniunii Europene, Romania beneficiaza in perioada 2007-2013 de asistenta financiara de aproximativ 30 miliarde de Euro. Finantarea din Fondurile Europene acopera o multitudine de domenii, sprijinind atat investitorii privati, cat si sectorul public si constituie un real avantaj in contextual extinederii si dezvoltarii spatiului European.
Sunt instrumente financiare prin care Uniunea Europeana actioneaza pentru eliminarea disparitatilor economice si sociale între regiuni, în scopul realizarii coeziunii economice si sociale.Instrumentele Structurale denumesc Fondurile Structurale si Fondul de Coeziune, luate în ansamblu. Mai mult de o treime din bugetul Uniunii Europene este destinat dezvoltarii regionale si coeziunii economice si sociale, prin intermediul Fondurilor Structurale.

Care sunt fondurile structurale?

In prezent, patru Fonduri Structurale permit Uniunii Europene sa ofere asistenta financiara nerambursabila pentru a rezolva problemele structurale economice si sociale. Cele patru Fonduri Structurale nu constituie o sursa unica de finantare in cadrul bugetul Uniunii, ci fiecare fond acopera zona sa tematica specifica:

 • Fondul Social European (FSE)
 • Fondul European pentru Dezvoltare Regionala (FEDR)
 • Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Regionala (FEADR)
 • Fondul European pentru Pescuit (FEP)

Fondul Social European (European Social Fund) are ca sarcina imbunatatirea oportunitatilor de angajare pentru someri si muncitori in Piata Unica, prin cresterea mobilitatii lor si prin facilitarea adaptarii la schimbarile industriale, in particular prin instruire vocationala si reinstruire, precum si prin sistemele de recrutare.

Consultanta

Indiferent de Programul Operational pe care doriti sa il accesati POS Consult va asista,conform urmatorilor pasi,pe toata durata proiectului:

I. Inainte de depunerea proiectului

1. Informarea

 • Analiza economico-financiara a clientului
 • Oferirea de informatii privind Programul in care se incadreaza investitia si discutii cu clientul în vederea finalizarii conceptului de proiect
 • Vizita la client

2. Contractarea serviciului

 • Propunerea de contract
 • Negocierea si semnarea contractului

3. Elaborarea intregului dosar pentru accesarea Fondurilor Structurale

 • Identificarea responsabilitatilor celor doua parti în vederea elaborarii proiectului
 • Asistenta pentru client în vederea obtinerii documentelor, avize si aprobari care sunt în responsabilitatea clientului
 • Elaborarea Planului de afaceri (indicatori financiari: intocmire buget de venituri si cheltuieli, cont de profit si pierdere, flux de numerar, bilant prognozat, rentabilitatea afacerii, gradul de indatorare, determinarea perioadei de recuperare a investitiei, indicatori financiari de rentabilitate, recuperare a investitiei, grad de indatorare, stabilirea valorii actualizate nete (VAN)
 • Elaborarea Studiului de Fezabilitate/Memoriul Justificativ
 • Completarea Cererii de finantare
 • Verificarea tuturor documentelor puse la dispozitie de client
 • Îndosarierea proiectului

4. Depunerea Proiectului

Deplasarea împreuna cu reprezentantul legal al societatii comerciale, depunerea proiectului si asistenta pentru client în etapa de verificare conformitate a proiectului

II. Dupa depunerea proiectului

5. Evaluarea proiectului

Completari la proiect conform adreselor de solicitare din partea Autoritatii de management

6. Dosare de achizitie

Elaborarea Dosarelor de achizitie conform procedurilor Programului si conform deciziilor luate de client

7. Dosare de plati

Elaborarea Dosarelor de plati conform procedurilor Programului si documentelor puse la dispozitie de catre client.

Pentru perioada 2007 – 2013 prin instrumentele structurale, Romania va primi un buget total de 17 miliarde euro. Romania va beneficia de fonduri structurale de circa 28-30 miliarde de euro din partea UE in perioada 2007-2013. Total buget Romania peste 28 (30) miliarde de Euro:

Agricultura si dezvoltare rurala - peste 11 miliarde Euro
Instrumente Structurale- peste 17 miliarde Euro

 

Ce domenii pot atrage finantarea U.E.?

14 domenii pot fi finantate din fondurile structurale si de coeziune ale UE:

 • Cercetare si dezvoltare tehnologica
 • Informatizarea societatii
 • Transport
 • Energie
 • Protectia mediului si prevenirea riscului
 • Turism
 • Cultura
 • Regenerare urbana si rurala
 • Suport pentru companii si antreprenori
 • Acces la locuri de munca stabile
 • Incluziune sociala pentru persoane defavorizate
 • Dezvoltarea capitalului uman
 • Investitii in infrastructura sociala, inclusiv cea de sanatate si educatie
 • Promovarea dezvoltarii parteneriatului

Agricultura si pescuitul sunt domenii sprijinite distinct de Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala (
FEADR).

Obiectivul global al Planului National de Dezvoltare, se sprijina pe trei obiective specifice:

 • Cresterea competitivitatii pe termen lung a economiei romanesti
 • Dezvoltarea la standarde europene a infrastructurii de baza
 • Perfectionarea si utilizarea mai eficienta a capitalului uman autohton.

 

 

Despre noi

SC POS CONSULT SRL este o firma cu capital romanesc ce furnizeaza servicii specifice in domeniul consultantei in afaceri si management.
POS CONSULT este formata dintr-o echipa tanara, dinamica, de profesionisti care si-au propus sa vina in sprijinul intreprinzatorilor din Romania, prin identificarea celor mai bune solutii si a oportunitatilor viabile de afaceri.

Investitii cu fonduri UE

  Viticultura - Masura: 121 - Modernizarea ...
- Programul Operational Regional DMI 4.3- ...
  Centru de afaceri(business center)-POR ...