wrapper

Nou!

Managementul riscurilor

Ce este si cum te ajuta managementul riscului?

 

Afacerea ta pare sa mearga excelent: ai un numar mare de clienti, concurenta este la distanta semnificativa in urma ta si profitul companiei creste de la un an la altul. Esti sigur ca maine nu vei avea probleme? Daca identifici din timp riscurile la care este expusa firma ta, poti sa eviti efectele negative sau sa folosesti riscul in avantajul tau.

POS DRU

Obiectivul general al Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane este dezvoltarea capitalului uman si cresterea competitivitatii, prin corelarea educatiei si invatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii si asigurarea de oportunitati sporite pentru participarea viitoare pe o piata a muncii moderna, flexibila si inclusiva a 1.650.000 de persoane.

Obiectivele specifice:

 • Promovarea calitatii sistemului de educatie si formare profesionala initiala si continua, inclusiv a invatamantului superior si a cercetarii
 • Promovarea culturii antreprenoriale si imbunatatirea calitatii si productivitatii muncii
 • Facilitarea insertiei tinerilor si a somerilor de lunga durata pe piata muncii
 • Dezvoltarea unei piete a muncii moderne, flexibile si incluzive
 • Promovarea (re)insertiei pe piata muncii a persoanelor inactive, inclusiv in zonele rurale1
 • Imbunatatirea serviciilor publice de ocupare
 • Facilitarea accesului la educatie si pe piata muncii a grupurilor vulnerabile.
 • AXE PRIORITARE TEMATICE

  AXA PRIORITARA 1 Educatia si formarea profesionala in sprijinul cresterii economice si dezvoltarii societatii bazate pe cunoastere


  1.1 Acces la educatie si formare profesionala initiala de calitate;
 • "Educatie mai buna pentru toti" (strategice)
 • "Scoala pentru toti" (granturi)

 • 1.2 Invatamant superior de calitate;
 • "Universitate pentru viitor" (strategice)
 • "Universitate pentru piata muncii" (granturi)

 • 1.3 Dezvoltarea resurselor umane din educatie si formare profesionala;
 • "Profesionisti in educatie si formare" (strategice)
 • "Cariera in educatie si formare" (granturi)

 • 1.4 Calitate in formare profesionala continua;
 • "Calificari europene" (strategice)
 • "Parteneri in formare continua" (granturi)
 •  
  1.5 Programe doctorale si post-doctorale in sprijinul cercetarii.
 • "Burse doctorale" (strategice)
 • "Programe doctorale mai bune" (granturi)
 • AXA PRIORITARA 2 Corelarea invatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii


  2.1 Tranzitia de la scoala la o viata activa;
 • "Invata o meserie" (strategice)
 • "Invata pentru cariera ta!" (granturi)

 • 2.2 Prevenirea si corectarea parasirii timpurii a scolii;
 • "A doua sansa in educatie" (strategice)
 • "Nu abandona scoala!" (granturi)

 • 2.3 Acces si participare la FPC.
 • "Calificarea - o sansa pentru viitor!" (strategice)
 • "Continua sa te califici!" (granturi)
 • AXA PRIORITARA 3 Cresterea adaptabilitatii lucratorilor si a intreprinderilor


  3.1 Promovarea culturii antreprenoriale;
 • "Antreprenoriatul, o alternativa de cariera" (granturi)

 • 3.2 Formare si sprijin pentru intreprinderi si angajati pentru promovarea adaptabilitatii;
 • "Competente pentru competitivitate" (strategice)
 • "Adaptabilitate si flexibilitate" (granturi)

 • 3.3 Dezvoltarea parteneriatului si incurajarea initiativelor pentru parteneri sociali si societatea civila.
 • "Actionam impreuna" (strategice)
 • "Parteneriat pentru ocupare" (granturi)
 • AXA PRIORITARA 4 Modernizarea Serviciului Public de Ocupare


  4.1 Intarirea capacitatii Serviciului Public de Ocupare pentru furnizarea serviciilor de ocupare
 • "Calitate in serviciile de ocupare" (strategice)
 • "Servicii de ocupare eficiente" (granturi)

 • 4.2 Formarea personalului Serviciului Public de Ocupare.
 • "Profesionisti in piata muncii" (strategice)
 • "Specialisti in ocupare" (granturi)
 • AXA PRIORITARA 5 Promovarea masurilor active de ocupare


  5.1 Dezvoltarea si implementarea masurilor active de ocupare;
 • "Integrare pe piata muncii" (strategice)
 • "Fii activ pe piata muncii!" (granturi)

 • 5.2 Promovarea sustenabilitatii pe termen lung a zonelor rurale in ceea ce priveste dezvoltarea resurselor umane si ocuparea fortei de munca.
 • "Mediul rural - oportunitati de ocupare" (strategice)
 • "Mediul rural – mai mult decat agricultura" (granturi)
 • AXA PRIORITARA 6 Promovarea incluziunii sociale


  6.1 Dezvoltarea economiei sociale;
 • "Pentru o viata mai buna" (strategice)
 • "Economie sociala si solidaritate" (granturi)

 • 6.2 Imbunatatirea accesului si participarii grupurilor vulnerabile pe piata muncii;
 • "Impreuna pe piata muncii" (strategice)

 • 6.3 Promovarea egalitatii de sanse pe piata muncii;
 • "Sanse egale si respect" (strategice)

 • 6.4 Initiativele transnationale pentru o piata inclusiva a muncii.
 • "Parteneriat transnational" (strategice)
 • "Schimb de bune practice" (granturi)
 • AXA PRIORITARA 7 Asistenta tehnica


  7.1 Sprijin pentru implementarea, managementul general si evaluarea POS DRU;
  7.2 Sprijin pentru promovarea POS DRU si comunicare.

  (sursa: POS Dezvoltarea Resurselor Umane aprobata de Comisia Europeana - noiembrie2007)

POS MEDIU

Obiectivul general al POS Mediu consta în reducerea decalajului existent între Uniunea Europeana si România cu privire la infrastructura de mediu atât din punct de vedere cantitativ cat si calitativ. Aceasta ar trebui sa se concretizeze în servicii publice eficiente, cu luarea în considerare a principiului dezvoltarii durabile si a principiului „poluatorul plateste”.

Obiectivele specifice

 • Îmbunatatirea calitatii si a accesului la infrastructura de apa si apa uzat, prin asigurarea serviciilor de alimentare cu apa si canalizare în majoritatea zonelor urbane pân? în 2015.
 • Dezvoltarea sistemelor durabile de management al deseurilor , prin îmbunatatirea managementului deseurilor si reducerea numarului de zone poluate istoric în minimum 30 de judete pâna în 2015.
 • Reducerea impactului negativ cauzat de sistemele de încalzire urbana în cele mai poluate localitati pâna în 2015.
 • Protectia si îmbunatatirea biodiversitatii si a patrimoniului natural prin sprijinirea managementului ariilor protejate, inclusiv prin implementarea retelei Natura 2000.
 • Reducerea riscului de producere a dezastrelor naturale cu efect asupra populatiei, prin implementarea masurilor preventive în cele mai vulnerabile zone pâna în 2015.

  AXE PRIORITARE TEMATICE

  AXA PRIORITARA 1 - Extinderea si modernizarea sistemelorde apa si apa uzata

Programul Operational Regional-POR

Obiectivul general al Programului Operational Regional este sprijinirea unei dezvoltari economice, sociale, echilibrate teritorial si durabile a Regiunilor Romaniei, corespunzator nevoilor lor si resurselor specifice, prin concentrarea asupra polilor urbani de crestere, imbunatatirea conditiilor infrastructurale si ale mediului de afaceri, pentru a face din regiunile Romaniei, in special cele ramase in urma, locuri mai atractive pentru a le locui, vizita, investi si munci.

Obiective specifice

 • Cresterea rolului economic si social al centrelor urbane, printr-o abordare policentrica, pentru a stimula o dezvoltare mai echilibrata a Regiunilor;
 • Imbunatatirea accesibilitatii in regiuni si in special a acesibilitatii centrelor urbane si a legaturilor lor cu arealele inconjuratoare;
 • Cresterea calitatii infrastructurii sociale a regiunilor;
 • Cresterea competitivitatii regiunilor ca locatii pentru afaceri;
 • Cresterea contributiei turismului la dezvoltarea Regiunilor.

Axe prioritare

Axa prioritara 1: Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor - potentiali poli de crestere


Domeniul major de interventie 1.1 - Planuri integrate de dezvoltare urbana
Poli de dezvoltare urbana
Poli de crestere

Axa prioritara 2: Imbunatatirea infrastructurii regionale si locale de transport


Domeniul major de interventie 2.1 - Reabilitarea si modernizarea retelei de drumuri judetene, strazi urbane - inclusiv constructia/reabilitarea soselelor de centura

Axa prioritara 3: Imbunatatirea infrastructurii sociale


Domeniul major de interventie 3.1 - Reabilitarea, modernizarea si echiparea infrastructurii serviciilor de sanatate
Domeniul major de interventie 3.2 - Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea infrastructurii serviciilor sociale
Domeniul major de interventie 3.3 - Imbunatatirea dotarii cu echipamente a bazelor operationale pentru interventii in situatii de urgenta
Domeniul major de interventie 3.4 - Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea infrastructurii educationale preuniversitare, universitare si a infrastructurii pentru formare profesionala continua

Axa prioritara 4: Consolidarea mediului de afaceri regional si local


Domeniul major de interventie 4.1 - Dezvoltarea durabila a structurilor de sprijinire afacerilor de importanta regionala si locala
Domeniul major de interventie - 4.2 Reabilitarea siturilor industriale poluate si nutilizate si pregatirea pentru noi activitati
Domeniul major de interventie 4.3 - Sprijinirea dezvoltarii microintreprinderilor

Axa prioritara 5: Dezvoltarea durabila si promovarea turismului


Domeniul major de interventie 5.1 - Restaurarea si valorificarea durabila a patrimoniului cultural si crearea/ modernizarea infrastructurilor conexe
Domeniul major de interventie 5.2 - Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurilor specifice pentru valorificarea durabila a resurselor naturale cu potential turistic si pentru cresterea calitatii serviciilor turistice
Domeniul major de interventie 5.3 - Promovarea potentialului turistic si crearea infrastructurii necesare pentru cresterea atractivitatii Romaniei ca destinatie turistica
Operatiunea - Crearea Centrelor Nationale de Informare si Promovare Turistica (CNIPT) si dotarea acestora
Operatiunea - Dezvoltarea si consolidarea turismului intern prin sprijinirea promovarii produselor specifice si a activitatilor de marketing specifice
Operatiunea - Promovarea brandului turistic national

Axa prioritara 6: Asistenta tehnica


Domeniul major de interventie 6.1 - Sprijinirea implementarii, managementului si evaluarii Programului Operational Regional
Domeniul major de interventie 6.2 - Sprijinirea activitatilor de publicitate si informare privind POR

 

 

Despre noi

SC POS CONSULT SRL este o firma cu capital romanesc ce furnizeaza servicii specifice in domeniul consultantei in afaceri si management.
POS CONSULT este formata dintr-o echipa tanara, dinamica, de profesionisti care si-au propus sa vina in sprijinul intreprinzatorilor din Romania, prin identificarea celor mai bune solutii si a oportunitatilor viabile de afaceri.

Investitii cu fonduri UE

  Viticultura - Masura: 121 - Modernizarea ...
Ferma gaini ouatoare / carne - Masura 121 -FEADR ...
  Centru de afaceri(business center)-POR ...