wrapper

Nou!


POS CCE Axa III DMI 3 - Sustinerea e-economiei Operatiunea
„Sprijin pentru sisteme TIC integrate si alte aplicatii electronice pentru afaceri”

implementare ERP-CRM

Obiective specifice:

- cresterea eficientei firmelor prin reorganizarea tuturor proceselor interne pe baza unui sistem informatic;
- introducerea de sisteme TIC moderne ce încurajeaza inovarea si/sau ofera sprijin pentru îmbunatatirea deciziilor managementului;
- dezvoltarea comertului electronic si încurajarea intrarii IMM-lor pe piata internationala;
- extinderea utilizarii aplicatiilor de instruire on-line

Beneficiari eligibili:

Intreprinderi Mici si Mijlocii ce functioneaza în conformitate cu Legea nr. 346/2004, cu modificarile si completarile ulterioare

a) Solicitantul este microîntreprindere, întreprindere mica sau mijlocie, definita astfel de Legea nr. 346/2004, cu modificarile si completarile ulterioare (Anexele 2 si 3);
b) Sunt înregistrate la Registrul Comertului, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata în Monitorul Oficial al României nr. 1066 din data de 17 noiembrie 2004, cu modificarile si completarile ulterioare;
c) Îsi desfasoara activitatea pe teritoriul României;

Activitati eligibile
Achizitionarea de aplicatii software, echipamente TIC, alte mijloace fixe, servicii de consultanta si training specializat necesare pentru:
 • Implementarea sau extinderea sistemelor ERP (Enterprise Resource Planning – Planificarea Resurselor Întreprinderii);
 • Implementarea sau extinderea de sisteme pentru relatii cu clientii (CRM – Customer Relationship Management);
 • Implementarea de solutii software pentru design si/sau productie, pentru -îmbunatatirea managementului ciclului de viata al produselor;
 • Implementarea sistemelor informatice de analiza economica si suport decizional (business intelligence systems) si a altor aplicatii electronice pentru managementul afacerii.


 • Cheltuieli eligibile

  Cheltuieli pentru servicii de consultanta care nu constituie o activitate permanenta sau periodica (exclus consultanta fiscala, juridica):
 • servicii de consultanta pentru elaborarea planului de afaceri, proiectului tehnic, studiilor de piata, alte studii necesare pentru pregatirea proiectului;
 • servicii de consultanta în domeniul managementului de proiect si cheltuieli necesare în procesul de achizitii.
 • cheltuieli pentru achizitionarea de echipamente TIC (servere, calculatoare personale de tip desktop/portabile monitoare, echipamente de retea, echipamente periferice etc.) necesare pentru functionarea aplicatiei informatice.
 • cheltuieli pentru dotari care pot intra în categoria mijloacelor fixe, care nu intra în categoria de mai sus, necesare pentru functionarea aplicatiei informatice.


 • Cheltuieli pentru achizitionarea de aplicatii informatice, licente, brevete, marci, know-how:
 • cheltuieli pentru achizitionarea licentelor software necesare implementarii proiectului, inclusiv baze de date si solutii de securitate;
 • cheltuieli totale pentru achizitionarea de aplicatii informatice – parte a proiectului - pentru realizarea carora poate fi necesara parcurgerea urmatoarelor etape: analiza necesitatilor, dezvoltarea aplicatiei, implementarea si testarea aplicatiei.


 • Cheltuieli pentru organizarea de cursuri de formare profesionala:
 • cheltuieli legate de formarea profesionala a personalului care va utiliza produsele software implementate;
 • cheltuieli legate de formarea profesionala a personalului care va asigura mentenanta solutiei daca acesta este angajat al beneficiarului.
 • cheltuieli cu servicii de auditare finala a proiectului, în conformitate cu prevederile pct. 13.2 din prezentul document.
 • cheltuieli de informare si publicitate pentru proiect, în conformitate cu punctul 15 din prezentul document.


 • Cheltuieli neeligibile

  - taxa pe valoarea adaugata, taxa de timbru verde, precum si orice alte taxe;
  - dobânda si alte comisioane aferente creditelor;
  - achizitia de echipamente second-hand;
  - amenzi, penalitati si cheltuieli de judecata;
  - costurile pentru operarea investitiei;
  - sumele rezultate din diferentele de curs valutar;
  - costuri de amortizare;
  - contributia în natura;
  - cheltuieli de leasing.

  Gradul de rambursare

  pana la 70% din valoarea totala a proiectului  Nu esti sigur daca te incadrezi ca potential beneficiar ? Acceseaza linkul de mai jos, completeaza formularul online si vei primi un raspuns de la un specialist in fonduri nerambursabile. Acesta informare este GRATUITA si NU implica nici o obligatie contractuala sau financiara din parte dvs.


Despre noi

SC POS CONSULT SRL este o firma cu capital romanesc ce furnizeaza servicii specifice in domeniul consultantei in afaceri si management.
POS CONSULT este formata dintr-o echipa tanara, dinamica, de profesionisti care si-au propus sa vina in sprijinul intreprinzatorilor din Romania, prin identificarea celor mai bune solutii si a oportunitatilor viabile de afaceri.

Investitii cu fonduri UE

  Viticultura - Masura: 121 - Modernizarea ...
POS CCE Axa III DMI 3 - Sustinerea e-economiei ...
Ferma gaini ouatoare / carne - Masura 121 -FEADR ...