wrapper

Nou!

POS MEDIU

Obiectivul general al POS Mediu consta în reducerea decalajului existent între Uniunea Europeana si România cu privire la infrastructura de mediu atât din punct de vedere cantitativ cat si calitativ. Aceasta ar trebui sa se concretizeze în servicii publice eficiente, cu luarea în considerare a principiului dezvoltarii durabile si a principiului „poluatorul plateste”.

Obiectivele specifice

  • Îmbunatatirea calitatii si a accesului la infrastructura de apa si apa uzat, prin asigurarea serviciilor de alimentare cu apa si canalizare în majoritatea zonelor urbane pân? în 2015.
  • Dezvoltarea sistemelor durabile de management al deseurilor , prin îmbunatatirea managementului deseurilor si reducerea numarului de zone poluate istoric în minimum 30 de judete pâna în 2015.
  • Reducerea impactului negativ cauzat de sistemele de încalzire urbana în cele mai poluate localitati pâna în 2015.
  • Protectia si îmbunatatirea biodiversitatii si a patrimoniului natural prin sprijinirea managementului ariilor protejate, inclusiv prin implementarea retelei Natura 2000.
  • Reducerea riscului de producere a dezastrelor naturale cu efect asupra populatiei, prin implementarea masurilor preventive în cele mai vulnerabile zone pâna în 2015.

    AXE PRIORITARE TEMATICE

    AXA PRIORITARA 1 - Extinderea si modernizarea sistemelorde apa si apa uzata

Despre noi

SC POS CONSULT SRL este o firma cu capital romanesc ce furnizeaza servicii specifice in domeniul consultantei in afaceri si management.
POS CONSULT este formata dintr-o echipa tanara, dinamica, de profesionisti care si-au propus sa vina in sprijinul intreprinzatorilor din Romania, prin identificarea celor mai bune solutii si a oportunitatilor viabile de afaceri.

Investitii cu fonduri UE

  Viticultura - Masura: 121 - Modernizarea ...
FINANTAT DE: Programului Operational ...
Ferma gaini ouatoare / carne - Masura 121 -FEADR ...