wrapper

Nou!

Programul Operational Sectorial - POS CCECe este Programul Operational Sectorial ,,Cresterea Competitivitatii Economice” ?

Programul Operational Sectorial ,,Cresterea Competitivitatii Economice” este un document negociat cu Uniunea Europeana prin care se urmareste încurajarea cresterii productivitatii întreprinderilor romanesti pentru reducerea decalajelor fata de nivelul Uniunii Europene. Institutia care gestioneaza acest program este Ministerul Economiei prin Autoritatea de Management pentru Programul Operational Sectorial de Crestere a Competitivitatii Economice.

Ce domenii acopera Programul Operational Sectorial ,,Cresterea Competitivitatii Economice”?

  • Sistemul productiv, în special cel al întreprinderilor mici si mijlocii
  • Cercetare/Dezvoltare
  • IT si Comunicatii
  • Energie

 

Obiectiv general al POS - Cresterea Competitivitatii Economice îl constituie cresterea productivitatii întreprinderilor românesti pentru reducerea decalajelor fata de productivitatea medie la nivelul Uniunii. Masurile întreprinse vor genera pâna în 2015 o crestere medie a productivitatii de cca. 5,5% anual si vor permite României sa atinga un nivel de aproximativ 55% din media UE.
Prin POS CCE se vor finanta cu maximum 5.000.000 Euro Industria Prelucratoare si cu pana la 20.000.000 Euro Energia Verde. Fondurile nerambursabile reprezinta pana la 70% din cheltuielile eligibile.

Obiective specifice:

 • Consolidarea si dezvoltarea durabila a sectorului productiv
 • Crearea unui mediu favorabil dezvoltarii durabile a întreprinderilor
 • Cresterea capacitatii de cercetare dezvoltare (C&D), stimularea cooperarii între institutii de cercetare dezvoltare s?i inovare (CDI) si întreprinderi, precum si cresterea accesului întreprinderilor la CDI
 • Valorificarea potentialului tehnologiei informatiei si comunicatiilor si aplicarea acestuia în sectorul public (administratie) si cel privat (întreprinderi, cetateni)
 • Cresterea eficientei energetice si dezvoltarea durabila a sistemului energetic, prin promovarea surselor regenerabile de energie

 

 

AXE PRIORITARE TEMATICE POS CCE:


AXA PRIORITARA 1 - Un sistem inovativ si eco-eficient de productie


1.1. Investitii productive si pregatirea pentru concurenta pe piata a întreprinderilor, în special IMM-uri;
1.2. Accesul IMM-urilor la finantare;
1.3. Dezvoltarea unui antreprenoriat sustenabil.

AXA PRIORITARA 2 - Cercetare, dezvoltare tehnologica si inovare pentru competitivitate

 

   2.1 CD în parteneriat între universittiii/ institute de cercetare-dezvoltare si întreprinderi, în vederea obtinerii de rezultate aplicabile în economie ;

 

   2.2 Investitii pentru infrastructura de CDI

 

   2.3 Accesul întreprinderilor la activitati de CDI (în special IMM-urile).

AXA PRIORITARA 3 Tehnologia informatiei si comunicatiilor pentru sectoarele privat si public

 

    3.1. Sustinerea utilizarii tehnologiei informatiei

 

    3.2. Dezvoltarea si eficientizarea serviciilor publice electronice

 

    3.3. Dezvoltarea e-economiei

AXA PRIORITARA 4 - Cresterea eficientei energetice si a sigurantei în aprovizionare, în contextul combaterii schimbarilor climatice

 

    4.1. Energie eficienta si durabila (îmbunatatirea eficientei energetice si a sustenabilitatii sistemului energetic);

 

    4.2. Valorificarea resurselor regenerabile de energie pentru producerea de energie "verde";

 

    4.3. Diversificarea retelelor de interconectare în scopul cre?terii sigurantei în aprovizionarea cu energie.

AXA PRIORITARA 5 - Asistenta Tehnica

 

    5.1 Sprijin pentru managementul, implementarea, monitorizarea si controlul POS CCE;

 

    5.2 Sprijin pentru comunicare, evaluare si dezvoltare TI.
Institutie responsabila POS CCE

    Autoritatea de Management pentru Programul Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice - POS CCE - este constituita in cadrul Ministerului Economiei.Alocare financiara

    Programul Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice va beneficia in perioada 2007-2013 de

2.55 miliarde euro

    .

 

(sursa: POS CCE aprobat de Comisia Europeana - iulie 2007)

Achizitii utilaje constructii

 

Achizitii utilaje constructii


DOMENII FINANTATE

B – Industria extractiva (cu exceptia CAEN 051, 052, 061, 062, 0721, 0892, 091, 099);
C – Industria prelucratoare (cu exceptia CAEN 101 110, 120, 191, 192, 2051, 206, 242, 243, 2452, 254, 2591, 301, 304, 331, 332);
E – Distributia apei, salubritate, gestionarea deseurilor, activitati de decontaminare (cu exceptia CAEN 360, 370, 381, 382, 390)
F – Constructii (cu exceptia CAEN 411, 4399).

Nota
Eligibilitatea unei activitati nu este echivalenta cu eligibilitatea cheltuielilor efectuate pentru realizarea acelei activitati. În cadrul proiectelor pentru care se solicita finantare toate activitatile (codurile CAEN) trebuie sa fie eligibile.
NU se finanteaza activitatea de constructie fara cea de achizitionare de echipamente, sau doar activitatea de instruire a personalului operativ fara achizitionare de echipamente, dar se finanteaza proiectele care implica numai achizitionarea de echipamente/tehnologii.
NU se finanteaza activitatea de achizitie de teren fara cea de constructie si fara cea de achizitionare de echipamente.

SOLICITANTI ELIGIBILI

- Intreprinderi mici sau mijlocii in conformitate cu Legea nr. 346/2004, modificata de Legea nr. 175/2006;
Nu sunt eligibile în cadrul acestei cereri de proiecte microîntreprinderile, organizatiile neguvernamentale, persoanele fizice si asociatiile familiale.
Obs: (1) Sunt acceptate doar societati cu istoric, ce au desfasurat activitate in anul anterior (cel putin incepand cu 01.01.2007), iar rezultatul operational al anului precedent trebuie sa fie pozitiv.

ACTIVITATI / CHELTUIELI ELIGIBILE

1. Crearea unei noi unitati de productie (fabrica/sectie/instalatie)
2. Extinderea unui amplasament existent pt. cresterea capacitatii de productie;
3. Diversificarea productiei prin lansarea de noi produse sau servicii;
4. Modernizarea intreprinderii

CHELTUIELI ELIGIBILE:

a) Achizitie de teren (max.10% din VIB)
(b) Cladiri si instalatii aferente: constructie/modernizare/achizitie cf.HG 759 (max.50% din VIB)
(c) Achizitia de bunuri (echipamente, instalatii);
(d) Achizitie de imobilizari necorporale (patente,licente, brevete, software);
(e) Consultanta si proiectare (max.10% din VEI).

CHELTUIELI NEELIGIBILE:

Urmatoarele categorii de cheltuieli nu sunt eligibile:
1. taxa pe valoarea adaugata;
2. dobânda si alte comisioane aferente creditelor;
3. cheltuielile colaterale care intervin într-un contract de leasing;
4. dezafectarea centralelor nucleare;
5. achizitia de echipamente second-hand;
6. amenzi, penalitati si cheltuieli de judecata;
7. costurile pentru operarea obiectivelor de investitii;
8. mijloace de transport marfa, autovehicule si alte mijloace de transport care nu sunt strict legate de procesul de productie.

ATENTIE!
NU sunt eligibile cheltuielile pentru transport utilaje, taxe vamale,ambalaj, montare si punere în functiune.

VALOARE GRANT / PROIECT

 • 70% din VEI pt. Intrepreprinderi Mici
 • 60 % din VEI pt. Intreprindere Mijlocii


Obs: Pentru Regiunea 8 Bucuresti – Ilfov se acorda cu 10% mai putin finantare nerambursabila decat pentru celelalte regiuni.
Finalizarea proiectului va trebui efectuata în cel mult 2 ani de la data semnarii contractului de finantare

Investitii eligibile:
Utilaje constructii:excavator, buldozer,tractor, buldo-excavator, utilaj industrial, buldozere, excavatoare pe senile, instalatii pentru foraj, echipamente de foraje, compresoare, cilindri compactori, buldoexcavatoare, freze de asfalt, repartizoare de asfalt, statii de asfalt, statii de betoane, statii de concasare, statii de sortare, dragline, motogradere, etc.

Nu esti sigur daca te incadrezi ca potential beneficiar al acestui program de finantare? Acceseaza linkul de mai jos, completeaza chestionarul si vei primi un raspuns de la un specialist in fonduri nerambursabile. Acesta informare este GRATUITA si NU implica nici o obligatie contractuala sau financiara din parte dvs. CONSULTANTA online GRATUITA

Despre noi

SC POS CONSULT SRL este o firma cu capital romanesc ce furnizeaza servicii specifice in domeniul consultantei in afaceri si management, asigurand astfel extinderea, diversificarea si cresterea rezultatelor clientilor sai.

despre noi

POS CONSULT este formata dintr-o echipa tanara, dinamica, de profesionisti care si-au propus sa vina in sprijinul intreprinzatorilor din Romania, prin identificarea celor mai bune solutii si a oportunitatilor viabile de afaceri. Impreuna avem o experienta de p este 10 ani cuprinzand mai multe domenii - consultanta financiara ,achizitii publice,managementul riscurilor,consultanta imobiliara,consultanta IT.

Echipa noastra are ca scop aducerea unui mic aport in dezvoltarea durabila a economiei romanesti si la cresterea gradului de absorbtie aFondurilor Europene disponibile.

 

EXPERIENTA BOGATA

 • in relatia cu agentia SAPARD, cu Birourile Regionale de Implementare a programelor SAPARD si Directiile de Dezvoltare Rurala Judetene.
 • in elaborarea studiilor de fezabilitate necesare accesarii fondurilor nerambursabile
 • elaborarea strategiei si documentatiei aferente procesului de Achizitii Publice.
 • in elaborarea de studii si strategii de marketing
 • in elaborarea de previziuni economice(1-30 ani)
 • elaborarea planurilor de afaceri si a dosarelor de plati
 • studii tehnico-economice necesare dosarelor pentru ajutorul de minimis

 

IMPLICARE TOTALA IN ATINGEREA OBIECTIVELOR CLIENTULUI.

Suntem alaturi de clientii nostri de la elaborarea proiectelor de investitii, la verificarea implementarii proiectului in conformitate cu metodologia de finantare a fondurilor structurale si pana la ultima cerere de plata. PRAGMATISM SI PROFESIONALISM in intampinarea solicitarilor CLIENTULUI.

Suport logistic solid in vederea sustinerii, in orice moment, a prezentei specialistilor nostri in orice locatie din tara. Informatie actualizata pentru ca suntem familiarizati cu legislatia in domeniu, fiind la curent cu orice modificare in plan legislativ. Fiecare CLIENT este unic, are soliciatari unice pe care le rezolvam intr-o maniera unica.

 

Echipa noastra a fost implicata in urmatoarele proiecte:

SAPARD/FEADR

Achizitii de utilaje pentru agricultura
Infiintare sere de leguminoase
Modernizare ferma de porcine/pasariv
Infiintare livada pomi fructiferi
Modernizare unitate de procesare produse lactate
Infiintare brutarie
Infiintare pensiune turistica
Proiecte realizate pentru consilii locale (dezvoltarea infrastructurii de apa potabila, apa uzata, drumuri comunale, camin cultural)

POS CCE

Achizitii utilaje pentru constructii
Statie de prelucrare a agregatelor
Acreditare/modernizare laborator fizico-chimic
Achizitie linie tehnologica pentru producerea paletilor din rumegus de lemn
Implementare sisteme ISO

POR

Modernizare pensiune turistica
Achizitii aparatura cinematografica
Achizitii aparatura medicala
Achizitie aparatura topografica – proiectare
Modernizare/infiintare spalatore auto

MINIMIS

Achizitie linie tehnologica productie mobilier
Achizitie utiliaje de constructii
Achizitie linie tehnologica pentru prelucrarea metalelor
Achizitie linie tehnologica pentru producerea paletilor din rumegus de lemn
Linie pentru executat profile armatura pentru profile PVC
Infiintare unitate pentru prelucrarea lemnului
Achizitie linie tehnologica prelucrare cartonului ondulat

Programul -COMERT-

Achizitie mobilier comercial
Achizitionarea de sisteme IT (hardware si/sau software)
Achizitie instalatie frigorifica( camera frigorifica)
Achizitie autoutilitara

Programul -START-

Achizitie aparatura prelucrare metal
Achizitionarea de sisteme IT server(hosting)
Achizitie autoutilitara
Achizitie spatiu/punct de lucru

 

Pentru detalii despre serviciile prestate de societatea noastra vizitati rubrica "Servicii"

 

Despre noi

SC POS CONSULT SRL este o firma cu capital romanesc ce furnizeaza servicii specifice in domeniul consultantei in afaceri si management.
POS CONSULT este formata dintr-o echipa tanara, dinamica, de profesionisti care si-au propus sa vina in sprijinul intreprinzatorilor din Romania, prin identificarea celor mai bune solutii si a oportunitatilor viabile de afaceri.

Investitii cu fonduri UE

  Viticultura - Masura: 121 - Modernizarea ...
- Programul Operational Regional DMI 4.3- ...
Ferma gaini ouatoare / carne - Masura 121 -FEADR ...