wrapper

Nou!

Masura 4.3 - Investitii pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole si silvice

Masura 4.3.
Investitii pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole si silvice

Se acorda sprijin pentru:

Agricol: Infiintare, extindere si modernizare a infrastructurii agricole de acces la ferma;
Silvic:Infiintare, extindere si modernizare a cailor de acces in cadrul fondului forestier;
Irigatii: Infiintare, extindere si modernizare a infrastructurii de irigatii;

Beneficiarii eligibili:
Agricol: Unitati administrativ teritoriale si/sau asociati ale acestora;
Silvic
• Proprietari de padure si/sau asociatiile acestora;
• Unitati administrativ teritoriale si/sau asociatii ale acestora;
• Administratorii fondului forestier de stat proprietate publica a statului;
Irigatii: Organizatii/federatii ale utilizatorilor de apa propriprietari/detinatori de terenuri agricole, constituite in conformitate cu legislatia in vigoare;

Cheltuieli eligibile:
• Constructia, extinderea si/sau modernizarea drumurilor de acces agricole catre ferme (cai de acces din afara exploatatiilor agricole);
• Constructia, extinderea si/sau modernizarea drumurilor forestiere;
• Modernizarea infrastructurii secundare de irigatii, cladirilor aferente statiilor de pompare si/sau racordarea la utilitati, inclusiv constructia/modernizarea bazinelor de colectare si stocare a apei de irigat;
• Costurile generale ocazionate de cheltuielile cu constructia sau renovarea de bunuri imobile si achizitionarea sau cumpararea prin leasing de masini si echipamente noi; onorariile pentru arhitecti, ingineri si consultanti, onorariile pentru consiliere privind durabilitatea economica si de mediu, inclusiv studiile de fezabilitate. In limita a 10% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele care prevad si constructii - montaj, si in limita a 5% pentru proiectele care prevad simpla achizitie.

Conditii de eligibilitate:
Infrastructura de acces agricola
• Solicitantii trebuie sa faca dovada proprietatii/administrarii terenului pe care se realizeaza investitia;
• Investitia trebuie sa fie racordata la un drum existent.

Infrastructura de acces silvica
• Solicitantul investitiilor trebuie sa faca dovada proprietatii asupra terenului/administrarii in cazul domeniului public al statului;
• Solicitantul trebuie sa faca dovada faptului ca investitia se regaseste in amenajament silvic si in inventarul detinatorului

Infrastructura de irigatii
• Investitiile trebuie sa respecte prevederile cadrului comunitar legal specific in vigoare (art.46 al Regulamentului (UE) nr. 1305/2013) si national;
• Solicitantul sa faca dovada detinerii in folosinta a terenului/activului fizic aferent investitiei;
• Solicitantul trebuie sa asigure intretinerea investitiei.

Ajutorul nerambursabil:
Ponderea spijinului public nerambursabil va fi de 100%din totalul cheltuielilor eligibile, fara a depasi:
• 1.000.000 Euro/proiect pentru sistemele de irigatii aferente statiilor de punere sub presiune si drumurile agricole de acces;
• 1.500.000 Euro/proiect pentru amenajarea sistemelor de irigasii aferente stasiilor de pompare si repompare precum si drumurilor forestiere.

Data lansare sesiune de depunere
- IUNIE 2015

Despre noi

SC POS CONSULT SRL este o firma cu capital romanesc ce furnizeaza servicii specifice in domeniul consultantei in afaceri si management.
POS CONSULT este formata dintr-o echipa tanara, dinamica, de profesionisti care si-au propus sa vina in sprijinul intreprinzatorilor din Romania, prin identificarea celor mai bune solutii si a oportunitatilor viabile de afaceri.

Investitii cu fonduri UE

  Viticultura - Masura: 121 - Modernizarea ...
- Programul Operational Regional DMI 4.3- ...
Ferma gaini ouatoare / carne - Masura 121 -FEADR ...