wrapper

Nou!

Nou! Au fost publicate regulile de aplicare ale programului Start-up Nation Romania 2018

Nou! A fost publicate normele pe 2018 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare aplicare ale programului „Start-up Nation Romania”. Programul prevede acordarea unui sprijin nerambusabil în sumă de cel mult 44.000 de euro întreprinderilor nou-înființate, cu sediul social și punctele de lucru în mediul urban și zonele mai puțin dezvoltate, cu excepția regiunii București-Ilfov.

Mai multe detalii despre criteriile de eligibilitate gasiti aici.

Schema de minimis - Start-up Nation Romania

Start-up Nation Romania – 2018

 

Beneficiari eligibili:
• societatea este infiintata dupa 30.01.2017 de catre persoane fizice care nu au sau nu au avut calitate de actionari sau asociati intr-o alta intreprindere mica sau mijlocie care desfasoara sau a desfasurat aceeasi activitate in ultimii 2 ani. Totusi, daca acestia sunt sau au fost asociati intr-o microintreprindere( pana in 9 angajati), sunt considerati beneficiari eligibili in cadrul Start-up Nation Romania 2018;
• societatea isi asuma crearea a cel putin 2 locuri de munca destinate persoanelor defavorizate/somerilor/absolventilor dupa 1.01.2013;
• solicitarea finantarii se face pe un singur cod CAEN eligibil deja inregistrat la data depunerii cererii de finantare, dar care va fi autorizat la momentul decontului;
• societatea nu are datorii la bugetul general consolidat si la bugetele locale, atat pentru sediul social, cat si pentru toate punctele de lucru, la data semnarii acordului de finantare; Solicitantii care au datorii esalonate, nu sunt eligibili.

Ajutor nerabursabil:
- 100% din valoarea eligibila a proiectului, maxim 200.000 Lei.
- Plata se face in maxim 3 transe pentru toate activitatile certificate, astfel:
• pentru mecanismul decontarii prin rambursare pentru care s-a facut dovada achitarii integrale a acestora;
• pentru mecanismul decontarii cererilor de plata pentru care s-au prezentat facturile;
• la prima cerere de plata/rambursare, beneficiarul este obligat sa deconteze integral activele corporale si software-ul necesar desfasurarii activitatii.

Categorii de cheltuieli eligibile:
- echipamente tehnologice, masini, utilaje si instalatii de lucru;
- aparate si instalatii de masura, control, reglare;
- cititoare pentru cod de bare, cantare electronice;
- autoutilitare, cu exceptia autovehiculelor de teren;
- echipamente IT si aplicatiile software necesare functionarii optime a acestora;
- mobilier, aparatura birotica, sisteme de protectie a valorilor umane si materiale;
- instalatii/echipamente specifice in scopul obtinerii unei economii de energie;
- instalatii de incalzire sau climatizare aferente spatiului de desfasurare a activitatii;
- chiriile pentru spatiile de lucru, pentru desfasurarea activitatii economice;
- realizarea unei pagini web pentru prezentarea activitatii solicitantului doar daca socitatea nu detine o pagina proprie de internet;
- active necorporale;
- curs de dezvoltare a abilitatilor antreprenoriale, ce va fi urmat de catre asociatul sau administratorul societatii;
- consultanta pentru intocmirea documentatiei necesare obtinerii finantarii (in limita a 8000 lei);

Detalierea activitatilor eligibile(codurile CAEN) o puteti descarca de <<aici>>

NU sunt eligibile urmatoarele activitati:
- intermedieri financiare si asigurari;
- tranzactii imobiliare;
- activitati de jocuri de noroc si pariuri;
- productie sau comercializare de armament, munitii, explozibili, tutun, alcool, substante aflate sub control national, plante, substante si preparate stupefiante si psihotrope;
- excluse de normele europene, pentru care nu se poate acorda ajutor de minimis:
activitati de pescuit si acvacultura si activitati legate de productia primara a produselor agricole.
- nu se finanteaza cheltuielile aferente activitatilor de astrologie si spiritism, inclusiv on-line, servicii personale cu caracter social, cum ar fi servicii de escorta, servicii de stabilire a intalnirilor, video chat, servicii ale agentiilor matrimoniale, video chat on-line pentru consiliere matrimoniala si psihologica.

Detalierea cheltuielilor eligibile o puteti descarca de <<aici>>

Care sunt pasii pe care trebuie sa ii urmezi pentru a obtine o finantare nerambursabila?
1. Stabilirea ideii de proiect
2. Contractarea unui consultant specializat
3. Infiintarea unei societati
4. Pregatirea documentatiei solicitate
5. Depunerea proiectului
6. Evaluarea cererii de finantare

Care sunt mecanismele de implementare?
1. Cerere de plata:
Furnizorii de echipamente sunt dispusi sa emita factura, sa livreze echipamentele la locatia de implementare, sa le puna in functiune. Plata facturilor se va face in maxim 45 de zile.
2. Cerere de rambursare (decont):
Societatea dispune de fluxul de numerar necesar implementarii proiectului, realizeaza cheltuielile din banii proprii si apoi depune una sau mai multe cereri de rambursare prin care isi recupereaza banii.
3. Credit punte:
Partenerii in cadrul acestui program sunt Banca Transilvania, CEC Bank si BCR. Acestia vor acorda credite punte pentru finantarea societatilor care au semnat acordul de finantare. Banca plateste elementele bugetate in planul de afaceri, urmand ca, creditul sa fie inchis in momentul incasarii ajutorului nerambursabil.

Foarte important!
- Perioada mentinerii locurilor de munca: minim 24 de luni de la momentul incasarii ultimei transe;
- Nu exista conditii referitoare la cifra de afaceri sau profitabilitatea societatii ce obtine finantarea.
- Pe toata perioada (implementare + 3 ani de implementare) trebuie sa faceti polita de asigurare pentru echipamentele achizitionate prin program.

Mentionam ca vom incheia contracte de consultanta doar pentru proiectele care obtin minim 95 de puncte, conform grilei de evaluare. ce poate fi descarcata de <<aici>>

Atentie! Colaboram pentru realizarea si implementarea proiectelor cu beneficiari toata tara. Proiectele se inscriu si depun ONLINE. Nu este nevoie de deplasarea dvs la sediul nostru. 

Schema de ajutor de minimis - Programul de Microindustrializare 2018

Schema de ajutor de minimis - Programul de Microindustrializare


Conditii de eligibilitate beneficiari:
-          Solicitantul face parte din categoria IMM;
-          Solicitantul a inregistrat profit in anul anterior depunerii proiectului;
-          Sunt eligibili si solicitantii din Regiunea Bucuresti-Ilfov.


Ajutor nerabursabil:
-          intre 75-90% din valoarea eligibila a proiectului;
-          Maxim 450.000 lei (100.000 Euro).


Categorii de cheltuieli eligibile:
-          Echipamente tehnologice;
-          Aparate şi instalaţii de măsură, control, reglare;
-          Achiziţionarea de cititoare pentru cod de bare / Achiziţionarea de aparate de marcat electronice fiscale;
-          Autoutilitare din categoria N1, N2, N3;
-          Investiţiile în active necorporale referitoare la brevete de inventie, mărci de produse si servicii (francize, etichetare ecologica, licente), software-uri necesare desfăşurării activităţii pentru care se solicită finanţare;
-          Echipamente IT tehnică de calcul;
-          Achiziţionarea de spaţii de lucru, spaţii de producţie, inclusiv din elemente prefabricate. Activele din cadrul acestei categorii nu trebuie să aibă destinaţie locativă;
-          Achiziţionarea de bunuri precum: mobilier, aparatură birotică şi sisteme de protecţie a valorilor umane şi materiale;
-          Realizarea unei pagini web pentru prezentarea activităţii solicitantului şi a produselor sau serviciilor promovate;
-          Achiziţionarea de instalaţii/ echipamente specifice în scopul obţinerii unei economii de energie, precum şi sisteme care utilizează surse  regenerabile de energie pentru eficientizarea activităţilor pentru care a solicitat finanţare;
-          Achiziţionarea de instalaţii de încălzire sau climatizare aferente spaţiului de lucru sau producţie;
-          Consultanţă pentru întocmirea documentaţiei în vederea obţinerii finanţării în cadrul prezentului program şi implementarea proiectului.

Activitati eligibile:
Sunt eligibile codurile CAEN aferente următoarelor diviziuni:
-          10 Industria alimentară;
-          1107 – Producţia de băuturi răcoritoare nealcoolice; producţia de ape minerale şi alte ape înbuteliate;
-          13 Fabricarea produselor textile;
-          14 Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte;
-          15 Tăbăcirea şi finisarea pieilor; fabricarea articolelor de voiaj şi marochinărie, harnaşamentelor şi încălţămintei; prepararea şi vopsirea blănurilor;
-          16 Prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemnşi plută, cu excepţia mobilei; fabricarea articolelor din paie şi din alte materiale vegetale împletite;
-          17 Fabricarea hârtiei şi a produselor din hârtie;
-          22 Fabricarea produselor din cauciuc şi mase plastice;
-          23 Fabricarea altor produse din minerale nemetalice;
-          24 Industria metalurgică;
-          25 Industria construcţiilor metalice şi a produselor din metal, exclusiv maşini utilaje şi instalaţii
-          26 Fabricarea calculatoarelor şi a produselor electronice şi optice;
-          27 Fabricarea echipamentelor electrice;
-          28 Fabricarea de maşini, utilaje şi echipamente n.c.a.;
-          31 Fabricarea de mobilă;
-          32 Alte activităţi industriale n.c.a.


Data lansare:
- IULIE - AUGUST 2018

Au fost publicate procedurile pentru programele START si COMERT 2015!

Departamentul pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii, Mediu de Afaceri si Turism a publicat, in data de 12 mai 2015, proiectele pentru:

  • Procedura de implementare a Programului de dezvoltare a abilitatilor antreprenoriale START 2015;
  • Procedura de implementare a Programului COMERT 2015

Sursa: aippimm.ro


Procedurile se pot descarca de pe linkul de mai jos.

Despre noi

SC POS CONSULT SRL este o firma cu capital romanesc ce furnizeaza servicii specifice in domeniul consultantei in afaceri si management.
POS CONSULT este formata dintr-o echipa tanara, dinamica, de profesionisti care si-au propus sa vina in sprijinul intreprinzatorilor din Romania, prin identificarea celor mai bune solutii si a oportunitatilor viabile de afaceri.

Investitii cu fonduri UE

  Viticultura - Masura: 121 - Modernizarea ...
POS CCE Axa III DMI 3 - Sustinerea e-economiei ...
- Programul Operational Regional DMI 4.3- ...