Acest site foloseste cookie-uri. Prin continuarea navigarii in site, accepti modul in care folosim aceste informatii. Afla mai multe aici.

wrapper

Nou!

Fonduri europene

Fonduri europene (10)

Component ImageComponents are larger extensions that produce the major content for your site. Each component has one or more "views" that control how content is displayed.In the Joomla! administrator there are additional extensions suce as Menus, Redirection, and the extension managers.

Children categories

Fonduri europene 2007-2014

Fonduri europene 2007-2014 9

Ca stat membru al Uniunii Europene, Romania beneficiaza in perioada 2007-2013 de asistenta financiara de aproximativ 30 miliarde de Euro. Finantarea din Fondurile Europene acopera o multitudine de domenii, sprijinind atat investitorii privati, cat si sectorul public si constituie un real avantaj in contextual extinederii si dezvoltarii spatiului European..

View items...
Fonduri europene 2014-2020

Fonduri europene 2014-2020 0

Aceste fonduri sunt cruciale pentru capacitatea României de a face față provocărilor în materie de dezvoltare pe termen mediu și lung. Acestea vor mobiliza finanțări publice și private suplimentare destinate creșterii și creării de locuri de muncă și vor reduce decalajele regionale și sociale existente în România. Investițiile vor fi direcționate către stimularea activităților de inovare și a competitivității întreprinderilor pentru sporirea valorii adăugate a acestora, stimularea creșterii și creării de locuri de muncă și îmbunătățirea performanței sistemului de cercetare și inovare, inclusiv a calității învățământului superior, a cooperării cu sectorul de afaceri și a investițiilor private.

View items...

Consultanta fonduri europene

Ca stat membru al Uniunii Europene, Romania beneficiaza in perioada 2007-2013 de asistenta financiara de aproximativ 30 miliarde de Euro. Finantarea din Fondurile Europene acopera o multitudine de domenii, sprijinind atat investitorii privati, cat si sectorul public si constituie un real avantaj in contextual extinederii si dezvoltarii spatiului European.Sunt instrumente financiare prin care Uniunea Europeana actioneaza pentru eliminarea disparitatilor economice si sociale între regiuni, în scopul realizarii coeziunii economice si sociale.Instrumentele Structurale denumesc Fondurile Structurale si Fondul de Coeziune, luate în ansamblu. Mai mult de o treime din bugetul Uniunii Europene este destinat dezvoltarii regionale si coeziunii economice si sociale, prin intermediul Fondurilor… Read more...

POS DRU

Obiectivul general al Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane este dezvoltarea capitalului uman si cresterea competitivitatii, prin corelarea educatiei si invatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii si asigurarea de oportunitati sporite pentru participarea viitoare pe o piata a muncii moderna, flexibila si inclusiva a 1.650.000 de persoane. Obiectivele specifice: Promovarea calitatii sistemului de educatie si formare profesionala initiala si continua, inclusiv a invatamantului superior si a cercetarii Promovarea culturii antreprenoriale si imbunatatirea calitatii si productivitatii muncii Facilitarea insertiei tinerilor si a somerilor de lunga durata pe piata muncii Dezvoltarea unei piete a muncii moderne, flexibile si incluzive Promovarea… Read more...

POS TRANSPORT

Obiectivul general al POS Transport consta in promovarea, in Roamania, a unui sistem de transport durabil, care sa permita deplasarea rapida, eficienta si in conditii de siguranta a persoanelor si bunurilor, la servicii de un nivel corespunzator standardelor europene, la nivel national, in cadrul Europei, intre si in cadrul regiunilor Romaniei. Obiective specifice: Modernizarea si dezvoltarea axelor prioritare TEN-T, cu aplicarea masurilor necesare pentru protectia mediului inconjurator Modernizarea si dezvoltarea retelelor nationale de transport, in conformitate cu principiile dezvoltarii durabile Promovarea transportului feroviar, naval si intermodal Sprijinirea dezvoltarii transportului durabil, prin minimizarea efectelor adverse ale transportului asupra mediului, si imbunatatirea… Read more...

POS MEDIU

Obiectivul general al POS Mediu consta în reducerea decalajului existent între Uniunea Europeana si România cu privire la infrastructura de mediu atât din punct de vedere cantitativ cat si calitativ. Aceasta ar trebui sa se concretizeze în servicii publice eficiente, cu luarea în considerare a principiului dezvoltarii durabile si a principiului „poluatorul plateste”. Obiectivele specifice Îmbunatatirea calitatii si a accesului la infrastructura de apa si apa uzat, prin asigurarea serviciilor de alimentare cu apa si canalizare în majoritatea zonelor urbane pân? în 2015. Dezvoltarea sistemelor durabile de management al deseurilor , prin îmbunatatirea managementului deseurilor si reducerea numarului de zone… Read more...

Programul Operational pentru Pescuit-POP

PRIN FONDUL EUROPEAN PENTRU PESCUIT-FEP Obiectivul general Dezvoltarea unui sector piscicol competitiv, modern si dinamic, bazat pe activitati durabile de pescuit si acvacultura care ia in considerare aspectele legate de protectia mediului, dezvoltarea sociala si bunastarea economica. Obiectivul general al Fondului European pentru Pescuit(FEP) este crearea unui sector piscicol competitiv, modern si dinamic, bazat pe activitati durabile de pescuit si acvacultura care ia in considerare aspectele legate de protectia mediului, dezvoltarea sociala si bunastarea economica. Obiective specifice Dezvoltarea competitivitatii si a durabilitatii sectorului piscicol primar; Dezvoltarea pietei pentru produsele sectorului piscicol; Sustinerea dezvoltarii durabile a zonelor pescaresti si imbunatatirea calitatii… Read more...

POAT

Obiectivul general al Programului Operational de Asistenta Tehnica este acela de a asigura sprijinul necesar procesului de coordonare si implementare sanatoasa, eficienta, eficace si transparenta a instrumentelor structurale in Romania. Obiective specifice: Asigurarea sprijinului si a instrumentelor adecvate in vederea unei coordonari si implementari eficiente si eficace a instrumentelor structurale pentru perioada 2007-2013 si pregatirea pentru urmatorea perioada de programare a instrumentele structurale. Asigurarea unei diseminari coordonate la nivel national a mesajelor generale cu privire la instrumentele structurale si implementarea Planului de Actiuni al ACIS pentru comunicare in linie cu cu Strategia Nationala de Comunicare pentru Instrumentele Structurale. AXE PRIORITARE… Read more...

POD CA

Obiectivul general al Programului Operational Dezvoltarea Capacitatii Administrative este acela de a contribui la crearea unei administratii publice mai eficiente si mai eficace in beneficiul socio-economic al societatii romanesti. Obiective specifice: Obtinerea unor imbunatatiri structurale si de proces ale managementului ciclului de politici publice. Imbunatatirea calitatii si eficientei furnizarii serviciilor publice, cu accentul pus pe procesul de descentralizare AXE PRIORITARE TEMATICE: AXA PRIORITARA 1: Imbunatatiri de structura si proces ale managementului ciclului de politici publice 1.1 Imbunatatirea procesului de luare a deciziilor 1.2 Cresterea responsabilizarii administratiei publice 1.3 Imbunatatirea eficacitatii organizationale AXA PRIORITARA 2: Imbunatatirea calitatii si eficientei furnizarii serviciilor… Read more...

Programul Operational Regional-POR

Obiectivul general al Programului Operational Regional este sprijinirea unei dezvoltari economice, sociale, echilibrate teritorial si durabile a Regiunilor Romaniei, corespunzator nevoilor lor si resurselor specifice, prin concentrarea asupra polilor urbani de crestere, imbunatatirea conditiilor infrastructurale si ale mediului de afaceri, pentru a face din regiunile Romaniei, in special cele ramase in urma, locuri mai atractive pentru a le locui, vizita, investi si munci. Obiective specifice Cresterea rolului economic si social al centrelor urbane, printr-o abordare policentrica, pentru a stimula o dezvoltare mai echilibrata a Regiunilor; Imbunatatirea accesibilitatii in regiuni si in special a acesibilitatii centrelor urbane si a legaturilor lor… Read more...

Programul Operational Sectorial - POS CCE

Ce este Programul Operational Sectorial ,,Cresterea Competitivitatii Economice” ? Programul Operational Sectorial ,,Cresterea Competitivitatii Economice” este un document negociat cu Uniunea Europeana prin care se urmareste încurajarea cresterii productivitatii întreprinderilor romanesti pentru reducerea decalajelor fata de nivelul Uniunii Europene. Institutia care gestioneaza acest program este Ministerul Economiei prin Autoritatea de Management pentru Programul Operational Sectorial de Crestere a Competitivitatii Economice. Ce domenii acopera Programul Operational Sectorial ,,Cresterea Competitivitatii Economice”? Sistemul productiv, în special cel al întreprinderilor mici si mijlocii Cercetare/Dezvoltare IT si Comunicatii Energie   Obiectiv general al POS - Cresterea Competitivitatii Economice îl constituie cresterea productivitatii întreprinderilor românesti pentru… Read more...

Programul Operational Sectorial POS

  Obiectivul general al PO Sectorial consta în sprijinirea unei dezvoltari economice, sociale, echilibrate teritorial si durabile a Regiunilor României, corespunzator nevoilor lor si resurselor specifice, prin concentrarea asupra polilor urbani de crestere, prin îmbunatatirea conditiilor infrastructurale si ale mediului de afaceri pentru a face din regiunile României, în special cele ramase în urma, locuri mai atractive pentru a locui, a le vizita, a investi si a munci. Obiective specifice: Cresterea rolului economic si social al centrelor urbane, prin adoptarea unei abordari policentrice, în vederea stimularii unei dezvoltari mai echilibrate a Regiunilor Îmbunatatirea accesibilitatii Regiunilor si în particular a accesibilitatii… Read more...

Despre noi

SC POS CONSULT SRL este o firma cu capital romanesc ce furnizeaza servicii specifice in domeniul consultantei in afaceri si management.
POS CONSULT este formata dintr-o echipa tanara, dinamica, de profesionisti care si-au propus sa vina in sprijinul intreprinzatorilor din Romania, prin identificarea celor mai bune solutii si a oportunitatilor viabile de afaceri.

Investitii cu fonduri UE

  Viticultura - Masura: 121 - Modernizarea ...
- Programul Operational Regional DMI 4.3- ...
Fabrica lactate - Masura 123 PNDR Tipul ...