Acest site foloseste cookie-uri. Prin continuarea navigarii in site, accepti modul in care folosim aceste informatii. Afla mai multe aici.

wrapper

Nou!

 

POS CCE Axa1 DMI1.1 "Sprijin pentru implementarea standardelor internationale"


Solicitanti eligibili

Pot beneficia de alocare financiara nerambursabila persoanele juridice care sunt microîntreprinderi,întreprinderi mici sau mijlocii.
Prin urmare, asa cum rezulta din prevederile legale în vigoare, pot depune proiecte în cadrul prezentei scheme de finantare societatile comerciale si societatile cooperative care îndeplinesc urmatoarele conditii (conform Legii nr.346/2004 cu modificarile si completarile ulterioare si Legii nr.1/2005 privind organizarea si functionarea cooperatiei):

1. sunt microîntreprinderi, adica au pâna la 9 salariati si realizeaza o cifra de afaceri anuala neta sau detin active totale de pâna la 2 milioane euro, echivalent în lei la cursul euro din data 31 decembrie 2008.
sau
2. sunt întreprinderi mici, adica au între 10 si 49 de salariati si realizeaza o cifra de afaceri anuala neta sau detin active totale de pâna la 10 milioane euro, echivalent în lei la cursul euro din data 31 decembrie 2008.
sau
3. sunt întreprinderi mijlocii, adica au între 50 si 249 de salariati si realizeaza o cifra de afaceri anuala neta de pâna la 50 milioane euro, echivalent în lei, sau detin active totale care nu depasesc echivalentul în lei a 43 milioane euro, echivalent în lei la cursul euro din data 31 decembrie 2008.
si
4. sunt înfiintate în temeiul Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare sau al Legii nr. 1/2005 privind organizarea si functionarea cooperatiei.
5. Solicitantul îsi desfasoara activitatea în România si are înscrise în certificatul constatator, codul/codurile CAEN aferent/aferente proiectului pentru care solicita finantare nerambursabila (codul CAEN pentru care solicita finantare nu trebuie si fie codul CAEN principal înscris în certificatul constatator).

Nu sunt eligibile în cadrul acestui apel de proiecte organizatiile neguvernamentale, întreprinderile individuale, persoanele fizice autorizate si întreprinderile familiale

Activitati eligibile

 • Înfiintarea, modernizarea si acreditarea laboratoare de încercari si etalonari;
 • Implementarea si/sau certificarea sistemului de management al calitatii ISO 9001 (produselor si/sau serviciilor), sistemelor de management al mediului ISO 14001 sau EMAS sau sistemului de management integrat calitate/mediu;
 • Etichetarea ecologica;
 • Certificarea produselor/serviciilor/proceselor. • În ceea ce priveste activitatea de înfiintarea, modernizarea si acreditarea laboratoare de încercari si etalonari:

  Scop – se vor finanta numai acele laboratoare de încercari si etalonari fixe sau mobile care au ca scop sprijinirea si stimularea conceperii si dezvoltarii de produse, inovative si competitive.
  Pentru autolaboratoare – se vor finanta acele laboratoare care au ca si obiectiv cel enuntat mai sus, iar cheltuielile eligibile pentru acestea sunt urmatoarele:
  a. achizitionare si instalarea de instrumente, echipamente si mobilier pentru laboratoarele de încercari si etalonari;
  b. achizitia de echipamente IT si programe informatice aferente obiectului de activitate pentru care solicita finanatarea;
  c. consultanta pentru elaborarea documentelor de acreditare;
  d. cursuri specializate pentru utilizarea echipamentelor achizitionate


  Valoarea maxima a ajutorului financiar nerambursabil este de 860.000 lei (echivalentul a 200.000 euro) cu conditia respectarii ajutorului de minimis.

  Intensitatea maxima a ajutorului reprezinta procentul maxim calculat la valoarea eligibila a proiectului(valoarea cheltuielilor eligibile) care poate fi finantat din fonduri nerambursabile.
  La întocmirea bugetului, solicitantul va tine cont atât de conditiile în care cheltuielile prevazute în proiect pot fi considerate eligibile, cât si de intensitatile din prezentul ghid, pentru a stabili contributia proprie si a determina cuantumul maxim al finantarii nerambursabile pe care îl poate solicita.

  Intensitatea maxima a ajutorului acordat în cadrul acestui apel este de:

  - 70% din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului pentru microîntreprinderi si întreprinderile mici;
  - 60% din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului pentru întreprinderile mijlocii.
  Nu esti sigur daca te incadrezi ca potential beneficiar ? Acceseaza linkul de mai jos, completeaza formularul online si vei primi un raspuns de la un specialist in fonduri nerambursabile.Acesta informare este GRATUITA si NU implica nici o obligatie contractuala sau financiara din parte dvs.

Fonduri europene

Ca stat membru al Uniunii Europene, Romania beneficiaza in perioada 2007-2013 de asistenta financiara de aproximativ 30 miliarde de Euro. Finantarea din Fondurile Europene acopera o multitudine de domenii, sprijinind atat investitorii privati, cat si sectorul public si constituie un real avantaj in contextual extinederii si dezvoltarii spatiului European.

Despre noi

SC POS CONSULT SRL este o firma cu capital romanesc ce furnizeaza servicii specifice in domeniul consultantei in afaceri si management.
POS CONSULT este formata dintr-o echipa tanara, dinamica, de profesionisti care si-au propus sa vina in sprijinul intreprinzatorilor din Romania, prin identificarea celor mai bune solutii si a oportunitatilor viabile de afaceri.

Investitii cu fonduri UE

  Viticultura - Masura: 121 - Modernizarea ...
  POS CCE Axa III DMI 3 - Sustinerea ...
- Programul Operational Regional DMI 4.3- ...