Acest site foloseste cookie-uri. Prin continuarea navigarii in site, accepti modul in care folosim aceste informatii. Afla mai multe aici.

wrapper

Nou!

Masura 4.2 Investitii pentru procesarea/marketingul produselor agricole


*Nota : Aceasta investitie se poate realiza si prin POSCCE Operatiunea 1.1.1 – „Sprijin pentru consolidarea si modernizarea sectorului productiv prin investitii tangibile si intangibile” . Mai multe detalii aici.


Investitii eligibile:

I.Investitii in active corporale din sectorul de procesare a produselor agro-alimentare pentru:
-constructii noi si/sau modernizarea cladirilor folosite pentru procesul de productie, inclusiv constructii destinate protectiei mediului, infrastructura interna si utilitati, precum si bransamente si racorduri necesare proiectelor;
-constructii noi si/sau modernizari pentru depozitarea produselor, inclusiv depozite frigorifice angro;
-constructii noi si/sau modernizarea tuturor categoriilor de spatii si incaperi pentru producerea si stocarea energiei din surse regenerabile; de asemenea, sunt eligibile utilitatile si bransamentele necesare proiectului de investitie in limita a 10% din valoarea eligibila a acestuia;
-achizitionarea, inclusiv in leasing, de noi instalatii, masini si echipamente necesare activitatii, inclusiv pentru producerea de energie din surse regenerabile, imbunatatirea controlului intern al calitatii materiei prime, semifabricatelor, produselor si subproduselor obtinute in cadrul unitatilor de procesare si marketing, precum si pentru recoltarea (in cazul proceselor tehnologice complexe), transportul si procesarea primara a produselor forestiere (lemnoase si nelemnoase);
-achizitii, inclusiv in leasing, de noi mijloace de transport specializate.
-Costurile generale ale proiectului vor fi realizate pentru studiile pregatitoare si serviciile de consultanta legate de investitie. Acestea sunt eligibile in limita a 5%, pentru proiectele de achizitii simple si 10%, pentru proiectele de investitii care prevad lucrari de constructii, procent calculat din valoarea totala a cheltuielilor eligibile ale proiectului de investitii.
-Energia din surse regenerabile obtinuta in urma realizarii investitiilor trebuie utilizata exclusiv in activitatea proprie.

II. Investitii in active necorporale:
-organizarea si implementarea sistemelor de management a calitatii si de siguranta alimentara, daca sunt in legatura cu investitiile corporale ale proiectului;
-achizitionarea de tehnologii (know‐how), patente si licente pentru pregatirea implementarii proiectului;
-achizitionarea de software, identificat ca necesar in documentatia tehnico economica a proiectului.

Sprijin public nerambursabil
-50% in cazul tuturor regiunilor de dezvoltare cu exceptia Regiunii Vest si Bucuresti Ilfov
-35% in cazul regiunii Vest si a Judetului Ilfov
-15% pentru municipiul Bucuresti

Intensitatile maxime ale ajutoarelor de stat se pot majora cu pana la 20 de puncte procentuale pentru intreprinderile mici, inclusiv microintreprinderi si cu pana la 10 puncte procentuale pentru intreprinderile mijlocii.
Rata maxima a sprijinului public nerambursabil nu va depasi:
-1.000.000 Euro/proiect pentru IMM;
-1.500.000 Euro/proiect pentru alte intreprinderi;
-2.500.000 Euro/proiect pentru investitiile care conduc la un lant alimentar integrat, forme asociative cooperative si grupuri de producatori;

Conditii de eligibilitate pentru beneficiari:
-asigura cofinantarea investitiei;
-prezinta cazier judiciar si fiscal fara inscrisuri, atat intreprinderea cat si reprezentantul legal al acesteia;
-nu sunt considerate firme in dificultate;
-nu se afla in procedura de executare silita, reorganizare judiciara, faliment, inchidere operationala, dizolvare, lichidare sau administrare speciala, nu au activitatea suspendata sau alte situatii similare reglementate de lege;
-la data depunerii cererii de finantare nu inregistreaza debite la bugetul de stat, respectiv bugetele locale sau debite provenind din neplata contributiilor de asigurari sociale, a contributiilor de asigurari pentru somaj, a contributiei de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale, precum si a contributiilor pentru asigurarile sociale de sanatate;
-nu sunt intreprinderi care fac subiectul unui ordin de recuperare inca neexecutat in urma unei decizii anterioare a Comisiei privind declararea unui ajutor ca fiind ilegal si incompatibil cu piata comuna.
-sunt restrictionate de la finantare prin prezenta schema de ajutor, urmatoarele categorii de solicitanti/beneficiari:

a)solicitantii/beneficiarii inregistrati in Registrul debitorilor AFIR, atat pentru Programul SAPARD, cat si pentru FEADR, pana la achitarea integrala a datoriei fata de AFIR, inclusiv a majorarilor de intarziere;
b)solicitantii/beneficiarii care au contracte de finantare incetate din initiativa AFIR, pentru nerespectarea obligatiilor contractuale, pentru 2 ani de la data rezilierii;
c)solicitantii/beneficiarii in privinta carora s‐a constatat ca au prezentat declaratii pe proprie raspundere eronate si astfel au creat conditii artificiale, timp de 2 ani de la data constatarii;
d)beneficiarii Programului SAPARD sau ai cofinantarii FEADR, care se afla in situatii litigioase cu AFIR, pana la pronuntarea definitiva si irevocabila a instantei de judecata in litigiul dedus judecatii;
e)solicitantii care detin intreprinderi in dificultate.
f)beneficiarii care nu au solicitat plati timp de 1 an de la data contractarii fondurilor, blocand astfel fondurile si conducand la dezangajari de sume din cadrul programului, nu mai pot solicita finantare timp de 1 an de la data rezilierii contractului.
g)conditii privind instrumentele financiare.


Data lansare sesiune de depunere
-MARTIE 2015

Fonduri europene 2014-2020

Aceste fonduri sunt cruciale pentru capacitatea României de a face față provocărilor în materie de dezvoltare pe termen mediu și lung. Acestea vor mobiliza finanțări publice și private suplimentare destinate creșterii și creării de locuri de muncă și vor reduce decalajele regionale și sociale existente în România. Investițiile vor fi direcționate către stimularea activităților de inovare și a competitivității întreprinderilor pentru sporirea valorii adăugate a acestora, stimularea creșterii și creării de locuri de muncă și îmbunătățirea performanței sistemului de cercetare și inovare, inclusiv a calității învățământului superior, a cooperării cu sectorul de afaceri și a investițiilor private.

Despre noi

SC POS CONSULT SRL este o firma cu capital romanesc ce furnizeaza servicii specifice in domeniul consultantei in afaceri si management.
POS CONSULT este formata dintr-o echipa tanara, dinamica, de profesionisti care si-au propus sa vina in sprijinul intreprinzatorilor din Romania, prin identificarea celor mai bune solutii si a oportunitatilor viabile de afaceri.

Investitii cu fonduri UE

  Viticultura - Masura: 121 - Modernizarea ...
  POS CCE Axa III DMI 3 - Sustinerea ...
- Programul Operational Regional DMI 4.3- ...