Acest site foloseste cookie-uri. Prin continuarea navigarii in site, accepti modul in care folosim aceste informatii. Afla mai multe aici.

wrapper

Nou!

Items filtered by date: Noi. 2015

Versiunea finala a Ghidului general pentru Programul Operational Regional 2014-2020 a fost aprobata, prin ordin al ministrului dezvoltarii regionale si administratiei publice. Pentru aprobarea documentului a fost parcursa procedura de consultare publica, in urma careia au fost primite numeroase observatii si comentarii care au fost luate in considerare pentru finalizarea Ghidului.

Ghidul Solicitantului Conditii generale pentru accesarea fondurilor in cadrul Programului Operational Regional 2014-2020 cuprinde informatii generale, prezentate sintetic, despre POR 2014-2020, sistemul de management al programului, ajutorul de stat si instrumentele financiare aplicabile, despre apelurile de proiecte, inclusiv despre modalitatea de completare si depunere a cererilor de finantare, despre criteriile comune de eligibilitate, precum si o descriere susccinta a etapelor de verificare, evaluare, selectie, contractare a proiectelor.

 

Programul Operational Regional (POR), gestionat de MDRAP in calitate de Autoritate de Management, este unul dintre cele 7 programe operationale din generatia 2014-2020 implementate in Romania, cofinantate din fondurile europene structurale si de investitii. Cu o alocare financiara de 8,25 miliarde de euro pentru cele 11 axe prioritare (plus axa 12 - Asistenta Tehnica), POR 2014-2020, adoptat pe 23 iunie 2015, este programul cu cea mai mare contributie la dezvoltarea regionala a Romaniei.

Programul va continua sa finanteze investitii din perioada 2007-2013: infrastructura sociala, de sanatate si educationala, IMM-uri, drumuri judetene si turism, dar va finanta si noi categorii de proiecte fata de programul precedent: reabilitarea termica a cladirilor publice, lucrari de cadastru si centre de transfer tehnologic.

Ghidul poate fi consultat aici.

Sursa: Ministerul Fondurilor Europene

PNDR 2014-2020
SUBMASURA 4.2.a Investitii in procesarea, marketingul produselor din sectorul pomicol
Stimularea dezvoltarii regionale prin realizarea de investitii, pentru procesarea si marketingul produselor agricole in vederea obtinerii de produse neagricole

Beneficiari eligibili
- Intreprinderi (microintreprinderi, intreprinderi mici si mijlocii conform Legii 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii cu modificarile si completarile ulterioare, precum si intreprinderi mari).

Categoriile de beneficiari eligibili
SRL, SA, PFA, II, IF, SNC, SCS, SCA, Societate cooperativa, Cooperativa agricola, Grup de producatori

Valoarea ajutorului nerambursabil
Valoarea maxima a ajutorului pentru microintreprinderi si intreprinderi mici este de:
- 600.000 euro pentru proiectele care nu presupun investitii care conduc la un lant alimentar integrat;
- 900.000 euro pentru investitiile care conduc la un lant alimentar integrat.
Valoarea maxima a ajutorului pentru intreprinderi mijlocii este de:
- 800.000 euro pentru proiectele care nu presupun investitii care conduc la un lant alimentar integrat;
- 1.100.000 euro pentru investitiile care conduc la un lant alimentar integrat.
Valoarea maxima a ajutorului pentru intreprinderi mari este de:
- 1.000.000 euro pentru proiectele care nu presupun investitii care conduc la un lant alimentar integrat;
- 1.500.000 euro pentru investitiile care conduc la un lant alimentar integrat.

Investitiile legate de producerea de bauturi alcoolice din produse agricole vor fi sprijinite doar in cazurile microintreprinderilor si formelor asociative iar sprijinul va fi de maxim:
- 200.000 de euro pentru microintreprinderi;
- 300.000 de euro pentru formele asociative.

Intensitatea sprijinului

REGIUNEA DE DEZVOLTARE (locul de implementare)

TIP  INTREPRINDERE
Intreprinderi Mari Mijlocie Mica Micro

Alte intreprinderi mari

Cooperative si grupuri de produ catori

Alte intreprin deri mijlocii Cooperative si grupuri de producatori Alte intreprinderi mici Cooperative si grupuri de producatori Alte microintre prinderi Cooperative si grupuri de producatori
  1. Regiunile: Nord-Vest, Centru, Nord-Est, Sud-Est, Sud-Muntenia, Sud-Vest Oltenia

40%

50%

50%

50%

50%

50%

50%

50%

  1. Regiunea Vest
35% 35% 45% 45% 50% 50% 50% 50%
  1. Regiunea de        Bucuresti-Ilfov

Mun. Bucuresti

pana la 31.12.2017

15% 15% 25% 25% 35% 35% 35% 35%
Mun. Bucuresti dupa 01.01.2018

10%

10% 20% 20% 30% 30% 30% 30%

Judetul Ilfov

 

35% 35% 45% 45% 50% 50% 50% 50%

 Cheltuieli eligibile
1. Cheltuielile eligibile in active corporale:
- Constructia unei noi unitati/ infiintarea unei noi unitati;
- Extinderea capacitatii unei unitati existente;
- Diversificarea productiei unei unitati prin produse care nu au fost fabricate anterior in unitate;
- Diversificarea activitatii unei unitati, cu conditia ca noua activitate sa nu fie identica sau similara cu activitatea desfasurata anterior in unitatea respectiva;
- Schimbare fundamentala a procesului general de productie al unei unitati existente;
- Achizitionarea, inclusiv in leasing financiar de: utilaje noi, instalatii, echipamente;
- Achizitionarea, inclusiv in leasing financiar de mijloace de transport specializate care transporta numai un anumit tip de materii prime/marfuri adecvate activitatii precum:
• Autoizoterme (prevazute cu izolatie termica a peretilor, dar fara agregat frigorific, fiind folosite pentru transportul marfurilor alimentare);
• Autoizoterme cu frig (transport produse perisabile sau cu temperaturi controlate).
• Rulote si autorulote alimentare.
- Pentru operatiunea de receptie pot fi eligibile utilaje specializate pentru ridicare, tractare, rulare, manipulare.
- Cheltuieli generate de imbunatatirea controlului intern al calitatii produselor (ex. laboratoare de analiza) ca si operatiuni legate de investitia initiala finantata in cadrul aceluiasi proiect de investitii.

2. Cheltuieli eligibile in active necorporale:
- Achizitionarea de tehnologii (know‐how), patente si licente pentru pregatirea implementarii proiectului;
- Achizitionarea de software, identificat ca necesar in documentatia tehnico-economica a proiectului.
- Organizarea si implementarea sistemelor de management a calitatii si de siguranta alimentara, daca sunt in legatura cu investitiile corporale ale proiectului;
- Cheltuieli aferente marketing-ului produselor neagricole, in limita a max. 5% din valoarea eligibila a proiectului, dar nu mai mult de 30.000 euro:
• infiintarea unui site – pentru promovarea si comercializarea produselor neagricole
• etichetarea (crearea conceptului);
• creare marca inregistrata/brand.

3. Cheltuielile privind costurile generale ale proiectului precum:

-consultanta, proiectare, monitorizare si management, inclusiv onorariile pentru consiliere privind durabilitatea economica si de mediu;

-taxele pentru eliberarea certificatelor, obtinerea avizelor si autorizatiilor necesare implementarii proiectului.

Domeniile de interventie pentru care se acorda sprijin

Nr.

Crt.

Denumire activitate/activitati din domeniile de interventii eligibile in cadrul submasurii 4.2a pentru care se acorda sprijin pentru investitii initiale intreprinderilor prin prezenta schema

Grupe/

clase CAEN

  INDUSTRIA ALIMENTARA  
1 Fabricarea altor produse alimentare 108
1.1

Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei si a produselor zaharoase

-          conservarea in zahar a fructelor, nucilor, cojilor de fructe si a altor parti ale plantelor (fructe confiate)

-          fabricarea dulciurilor sub forma de tablete si pastile

1082
2. Fabricarea bauturilor 110
2.1

Distilarea, rafinarea si mixarea bauturilor alcoolice din fructe

-          fabricarea de bauturi alcoolice distilate: whisky, coniac, gin, lichioruri etc.

-          fabricarea de bauturi mixte cu alcool distilat;

-          amestecarea alcoolurilor distilate;

-          fabricarea alcoolurilor neutre.

1101
3 Fabricarea produselor chimice de baza, a ingrasamintelor si prosuselor azotoase; fabricarea materialelor plastice si a cauciucului sintetic, in forme primare 201
3.1

Fabricarea altor produse chimice, organice de baza

-          fermentarea porumbului, a cartofului, a trestiei de zahar sau a produselor similare, pentru producerea de alcooli si esteri

Obtinerea alcoolului etilic se va face exclusiv prin fermentarea fructelor, conform subprogramului tematic pomicol.

2014

 

Data lasare sesiune de depunere

-FEBRUARIE MARTIE 2016

 

Despre noi

SC POS CONSULT SRL este o firma cu capital romanesc ce furnizeaza servicii specifice in domeniul consultantei in afaceri si management.
POS CONSULT este formata dintr-o echipa tanara, dinamica, de profesionisti care si-au propus sa vina in sprijinul intreprinzatorilor din Romania, prin identificarea celor mai bune solutii si a oportunitatilor viabile de afaceri.

Investitii cu fonduri UE

  Viticultura - Masura: 121 - Modernizarea ...
  POS CCE Axa III DMI 3 - Sustinerea ...
- Programul Operational Regional DMI 4.3- ...