Print this page


Tipul sprijinului:
Sprijinul prin aceasta masura se acorda pentru instalarea tinerilor ca sefi unici de exploatatie si demararea unei activitati agricole.
Sprijinul va fi acordat sub forma de prima (forfetara), pentru activitatile prevazute pentru indeplinirea obiectivelor din cadrul Planului de Afaceri pentru a facilita tânarului fermier inceperea activitatilor agricole.

Cheltuieli eligibile:
Toate cheltuielile si activitatile relevante pentru implementarea in bune conditii a Planului de afaceri aprobat, pot fi eligibile.

Conditii de eligibilitate:
 Solicitantul trebuie sa se incadreze in categoria beneficiarilor eligibili;
 Solicitantul detine o exploatatie agricola cu dimensiunea economica cuprinsa intre 12.000 si 50.000 euro
 Solicitantul detine sau dobândeste competente sau calificari profesionale specifice pâna la finalizarea proiectului;
 Solicitantul prezinta un Plan de Afaceri pe care il va implementa conform cerintelor Regulamentelor privind sprijinul pentru dezvoltare rurala acordat din FEADR;
 Solicitantul are domiciliul stabil intr-una dintre unitatile administrativ teritoriale pe teritoriul careia se afla exploatatia;
 Solicitantul va deveni fermier activ in conditiile prevazute de pentru dezvoltare rurala acordat din FEADR;
 Solicitantul lucreaza efectiv in agricultura si nu detine concomitent un alt loc de munca in afara unitatii teritorial-administrative in care este situata exploatatia, sau a zonei limitrofe;
 Solicitantul demonstreaza, inaintea celei de-a doua transe de plata, imbunatatirea performantelor economice ale exploatatiei, prin productia proprie comercializata in procent de minimum de 20 % din valoarea primei transe de plata;
 Planul de Afaceri trebuie sa prevada cresterea economica a exploatatiei proportional cu sprijinul public nerambursabil solicitat.
Sprijin public nerambursabil care se acorda pentru o perioada de maximum cinci ani.

Cuantumul maxim al sprijinului este de pâna la 50.000 Euro.

Sprijinul pentru instalarea tinerilor fermieri va fi acordat sub forma de prima in doua transe astfel:
 80% din cuantumul maxim al sprijinului la primirea deciziei de finantare;
 20% din cuantumul maxim al sprijinului in maximum trei ani de la primirea deciziei de finantare.
Acordarea celei de-a doua transe este conditionata de indeplinirea implementarii corecte a obiectivelor stabilite prin Planul de Afaceri.
In cazul nerespectarii planului de afaceri, se recupereaza prima transa, proportional in raport cu obiectivele realizate.

 
Last modified on Marti, 26 Mai 2015
Fonduri europene 2014-2020

Aceste fonduri sunt cruciale pentru capacitatea României de a face față provocărilor în materie de dezvoltare pe termen mediu și lung. Acestea vor mobiliza finanțări publice și private suplimentare destinate creșterii și creării de locuri de muncă și vor reduce decalajele regionale și sociale existente în România. Investițiile vor fi direcționate către stimularea activităților de inovare și a competitivității întreprinderilor pentru sporirea valorii adăugate a acestora, stimularea creșterii și creării de locuri de muncă și îmbunătățirea performanței sistemului de cercetare și inovare, inclusiv a calității învățământului superior, a cooperării cu sectorul de afaceri și a investițiilor private.