Acest site foloseste cookie-uri. Prin continuarea navigarii in site, accepti modul in care folosim aceste informatii. Afla mai multe aici.

wrapper

Nou!

Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri


Tipul sprijinului:
Sprijinul prin aceasta masura se acorda pentru instalarea tinerilor ca sefi unici de exploatatie si demararea unei activitati agricole.
Sprijinul va fi acordat sub forma de prima (forfetara), pentru activitatile prevazute pentru indeplinirea obiectivelor din cadrul Planului de Afaceri pentru a facilita tânarului fermier inceperea activitatilor agricole.

Cheltuieli eligibile:
Toate cheltuielile si activitatile relevante pentru implementarea in bune conditii a Planului de afaceri aprobat, pot fi eligibile.

Infiintare/modernizare cabinet medical in zona rurala

 

Cabinet medical in zona rurala-Masura 312-FEADR


Axa III a PNDR-"Imbunatatirea calitatii vietii in zonele rurale si diversificarea economiei rurale"-ofera prin intermediu Masurii 312 ”Sprijin pentru crearea si dezvoltarea de micro-intreprinderi”,posibilitati de dezvoltarea prin incurajarea activitatilor non-agricole,in scopul cresterii numarului de locuri de munca si a veniturilor aditionale.

Crearea de microintepridenri precum si dezvoltarea celor existente in sectorul non agricol in spatiul rural se constituie ca unul din obiectivele majore ale acestei masuri.Astfel,micro-intreprinderile atat cele existente cat
si cele nou infiintate,pot derula investitii in domeniu serviciilor pentru populatia rurale. Un exemplu ar putea constitui finantarea cabinetelor de asistenta medicala definite de Codul CAEN 8621-“Activitati de asistenta medicala generala".
De asemeni se pot finanta si “Activitati de asistenta medicala specializata “ cod 8622 si respectiv cod 8623 "Activitati de asistentã stomatologica”. Pentru încadrarea corecta a activitatii prevazute prin proiect încadrul Codului CAEN,solicitantii vor consulta codul CAEN Revizuit 2 editat deInstitutul National de Statistica- Centrul Naþional de Pregatire.

Un cabinet de asistenta medicala (cabinet medical individual)este eligibil pentru a solicta finantare nerambursabila prin intermediu unui proiect care sa respecte cerintele de eligibilitate ale Masurii 312,in conditiile in care actele de proprietate ale bunurilor imobile apartin solicitantului.

Dupa cum precizeaza Legea 629 din 2001,Act 13 alin.(2) bunurile imobile pot fi dobandite de “cabinetele medicale sau,dupa cazde unitatile medico sanitare cu personalitate juridica”.Daca se doreste accesarea Masurii 322,bunul imobil trebuie sa apartina cabinetului medical ca entitate juridica,respectiv cel putin PFA.

Ca urmare a modificarilor facute in PNDR,acest criteriu de eligibilitate a fost actualizat,in sensul ca beneficiarul trebuie sa dovedeasca dreptul de proprietate asupra terenului sau dreptul de folosinta pe o perioada de cel putin 10 ani,modificari ce vor fi operate si in noua versiune a ghidului solicitantului acestei masuri,cu aplicabilitate de la urmatoarea sesiune de depunere a proiectelor.Este obligatoriu ca IMM-ul care solicita finantarea sa fie inregistrat si sa-si desfasoare activitatea propusa prin proiect in spatiul rural(atat sediul social cat si punctul de lucru trebuie sa fie amplasate in mediul rural).Spatiul rural eligibil in acceptiunea Axei III si implicit acestei masuri ,cuprinde totalitatea comunelor ca unitati administrativ teritoriale impreuna cu satele componente.Satele apartinatoare de orase nu sunt eligibile.

Gradul de finantare

Prin Mãsura 312 intensitatea ajutorului public nerambursabil va fi de pânã la 70% din totalul cheltuielilor eligibile si nu va depãsi:

- 50.000 Euro/proiect dacã beneficiarii sunt persoane fizice autorizate;

- 100.000 Euro/proiect pentru micro-întreprinderile care îsi desfãsoarã activitatea în sectorul transportului rutier;

- 200.000 Euro/proiect pentru alte micro-întreprinderi (Lista detaliatã a acþiunilor eligibile, clasificate conform codurilor CAEN, se regãseste în Anexa 9 la Ghidul Solicitantului)

Valoarea minimã eligibilã alunui proiect este de 5.000Euro.

Beneficiarii acestei mãsuri trebuie sã respecte prevederile Ordinului Ministrului Agriculturii Dezvoltarii Rurale nr.567/2008 pentru aprobarea Schemei de ajutor de minimis „ "Sprjinirea activitatilor economice în vederea diversificãrii economiei rurale si a cresterii calitatii vietii în spatiul rural ".

 

Nu esti sigur daca te incadrezi ca potential beneficiar ? Acceseaza linkul de mai jos, completeaza formularul online si vei primi un raspuns de la un specialist in fonduri nerambursabile.Acesta informare este GRATUITA si NU implica nici o obligatie contractuala sau financiara din parte dvs.

 

Nou program de finantare-fonduri europene pentru tineri

"Programul pentru dezvoltarea abilitatilor antreprenoriale in randul tinerilor si facilitarea accesului acestora la finantare "


Obiectivul Programului il constituie stimularea infiintarii de noi microintreprinderi, imbunatatirea performantelor economice ale celor existente, cresterea potentialului de accesare a surselor de finantare si dezvoltarea aptitudinilor antreprenoriale ale tinerilor in scopul implicarii acestora in structuri economice private.


Bugetul Programului
Bugetul alocat pentru anul 2009 este de 4.500 mii lei pentru acordarea de alocatii financiare nerambursabile.


Programul se va derula in 2 etape:

- etapa I - cursuri gratuite de pregatire antreprenoriala UNCTAD EMPRETEC pentru dezvoltarea competentelor personale antreprenoriale dezvoltat de Universitatea Harvard impreuna cu Management Systems International si McBeer&Co care se va desfasura pe parcursul a 9 zile calendaristice.
- etapa a II-a reprezinta implementarea celor mai bune Planuri de Afaceri.

Beneficiari eligibili
Pot beneficia de prevederile Programului persoanele fizice si societati comerciale (microintreprinderi), care indeplinesc cumulativ, la data completarii on-line a formularului de inscriere, criteriile de eligibilitate specifice Progamului.


Tipul de ajutor financiar
In cadrul etapei a II-a se finanteaza cele mai bune Planuri de Afaceri prin urmatoarele scheme de finantare:


a) Schema de finantare cu credit bancar:
Alocatie Financiara Nerambursabila [ maxim 49% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente proiectului de investitii , dar nu mai mult de 60.000 lei/beneficiar;
- credit bancar - maxim 41% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente proiectului de investitii, dar nu mai mult de 50.000 lei/beneficiar - acordat de catre institutia de credit partenera. Institutia de credit partenera poate acorda finantare si pentru cheltuielile neeligibile aferente proiectului de investitii;
- contributie proprie - minim 10% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente proiectului de investitii.


b) Schema de finantare fara credit bancar:
Alocatie Financiara Nerambursabila - maxim 49% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente proiectului de investitii, dar nu mai mult de 60.000 lei/beneficiar;
- contributie proprie - minim 51% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente proiectului de investitii.

In cadrul etapei a II- a se finanteaza urmatoarele tipuri de cheltuieli:


1. Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru - inclusiv software-ul aferent, subgrupa 2.1, conform Hotararii Guvernului nr. 2139/2004 pentru aprobarea catalogului privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe, cu modificarile si completarile ulterioare);
2. Aparate si instalatii de masura, control si reglare (subgrupa 2.2 conform Hotararii Guvernului nr. 2139/2004 pentru aprobarea catalogului privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe, cu modificarile si completarile ulterioare);
3. Mijloace de transport auto pentru marfuri (subclasa 2.3.2.2 conform Hotararii Guvernului nr. 2139/2004 pentru aprobarea catalogului privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe, cu modificarile si completarile ulterioare);
4. Licente, brevete, marci, francize, etichetare ecologica;
5. Taxe pentru infiintare societate comerciala la Registrul Comertului (doar pentru aplicanti persoane fizice).

Sursa: Ministerul Intreprinderilor Mici si Mijlocii, Comertului si Mediului de Afaceri

Despre noi

SC POS CONSULT SRL este o firma cu capital romanesc ce furnizeaza servicii specifice in domeniul consultantei in afaceri si management.
POS CONSULT este formata dintr-o echipa tanara, dinamica, de profesionisti care si-au propus sa vina in sprijinul intreprinzatorilor din Romania, prin identificarea celor mai bune solutii si a oportunitatilor viabile de afaceri.

Investitii cu fonduri UE

  Viticultura - Masura: 121 - Modernizarea ...
  Centru de afaceri(business center)-POR ...
POS CCE Axa1 DMI1.1 "Sprijin pentru implementarea ...