Acest site foloseste cookie-uri. Prin continuarea navigarii in site, accepti modul in care folosim aceste informatii. Afla mai multe aici.

wrapper

Nou!

Analiza cost-beneficiu

Analiza Cost – Beneficiu

Analiza Cost – Beneficiu (ACB) este un instrument de evaluare utilizat frecvent pentru luarea deciziei de finantare a proiectelor de investitii, scopul sau fiind acela de a facilita o distributie eficienta a resurselor.


ACB este necesara pentru a evalua daca un proiect care se integreaza in contextul obiectivelor politicii de dezvoltare regionala a UE, este benefic pentru societate si daca necesita sprijin din bani publici. Analiza cost-beneficiu (ACB) are scopul de a estima impactul socioeconomic al proiectului de investitie, prin identificarea si cuantificarea monetara a efectelor investitiei (financiare si non-financiare).
Deciziile de investitie stau la baza oricarei strategii de dezvoltare. Cresterea economica si bunastarea depind de capitalul productiv, infrastructura, capitalul uman, cunostinte, factorul total de productivitate si calitatea institutiilor.

Relansarea sectorului constructiilor cu fonduri europene

Recesiunea economica, un obstacol greu de anticipat cu doi ani in urma, cand potentialii beneficiari de fonduri europene postaderare incepusera deja sa isi faca planuri, reduce simtitor sansele demararii proiectelor in perioada 2009-2010. In constructii bunaoara, sector eligibil pentru o serie de finantari de mare anvergura-criza are un efect nefast si asupra proiectelor de investitii pe care si le propune o firma din sectorul constructiilor.

Constructii

Tipuri de proiecte eligibile

In sectorul constructiilor, tipu­rile de proiecte eligibile pentru finan­tari europene sunt, in prin­cipal, cele care vizeaza moder­niza­rea intreprin­de­rilor, prin crearea de noi unitati de productie sau prin extinderea unit­a­tilor existente in ve­derea cres­te­rii capacitatii de pro­ductie. Mai pot fi atinse cu sprijinul fondurilor euro­pe­ne obiective pre­cum diver­si­fi­carea productiei unui amplasament exis­tent prin lan­sarea de noi produse si ser­vicii, operarea de schimbari in procesul de pro­ductie a unui ampla­sa­ment existent si achizitia de bunuri intangibile.

*Important

Este esential ca investitia sa vi­zeze cresterea competitivitatii in­tre­prin­derii. In sectorul con­struc­tiilor nu sunt eligibile proiectele care prevad construirea de birouri si hale de depozitare, respectiv acele in­vestitii care nu contribuie direct la cres­terea competitivitatii soli­ci­tan­tului. Mijloa­ce­le de transport se pot finanta din programele amintite mai sus, cu conditia ca acestea sa fie mij­loace tehnologice si in stransa le­gatura cu fluxul de productie (ex.: bas­­culante, automacarale, be­to­niere).

Valoarea estimata a proiectului si sursele de finantare disponibile

Sectorul constructiilor poate accesa fonduri europene destinate realizarii obiectivelor mai sus enu­merate prin doua programe, in functie de dimensiunile companiei soli­ci­tan­te. Intreprinderile mici si mijlocii au la dispozitie Programul Opera­tio­nal Sectorial pentru Cres­terea Compe­titi­vi­tatii Economice, Axa prioritara 1: Un sistem inovativ si coeficient de pro­ductie, Dome­niul major de Interventie 1.1, „Inves­titii productive si pregatirea pentru concurenta de piata a intreprin­derilor, in special IMM-uri".

Microintreprinderile din me­diul urban din domeniul con­struc­tiilor isi pot finanta proiectul din Programul Operational Regional, Axa prioritara 4: Sprijinirea dez­vol­tarii mediului de afaceri regional si local, DMI 4.3 Sprijinirea dezvoltarii microintre­prin­derilor.

Companiile mari pot accesa Programul Operational Regional.

Pentru beneficiarii din categoria microintreprinderilor, suma maxi­ma ce poate fi obtinuta este de 200 de mii de euro, la o valoare maxima a proiectului de 500 de mii de euro. Procentul de cofinantare este de 70% finantare nerambursabila si 30% contributie proprie la cheltuielile eligibile.

Pentru beneficiarii din categoria intreprinderilor mici, valoarea ma­xima a finantarii este de 1,5 mili­oane de euro, cu un procent de 60% din cheltuielile eligibile finan­tare nerambursabila. De mentionat este ca procentul se modifica la 50% finantare nerambursabila, daca soli­citantul este din zona Bucuresti-Ilfov.
Pentru intreprinderile mari, valoarea maxima a finantarii care se poate obtine este 5 milioane de euro, cu un procent de 50% din cheltuielile eligibile finantare nerambursabila. Procentul se modifica pentru soli­citantul din zona Bucuresti-Ilfov la 40% finantare nerambursabila.
Trebuie mentionat ca orice pro­iect implica, pe langa cheltuielile eli­gi­bile, si efectuarea unor chel­tuieli nee­ligibile (obligatorii pentru buna im­plementare a pro­iectului, dar care nu se pot finanta). Din aceasta cate­go­rie trebuie amin­tite TVA, cheltuielile de transport, punerea in functiune, publicitatea proiectului etc. Supor­tarea acestor cheltuieli cade in sar­ci­na bene­ficia­rului proiectului.

Riscuri si oportunitati

Riscurile cu care se pot confrunta solicitantii de fonduri europene con­stau, in principal, in restrangerea posibilitatilor de gasire de cofinan­tare privata si in sansele ridicate de res­pingere a proiectelor de catre autoritatile contractante.

Autoritatile contractante pentru programele destinate secto­ru­lui constructiilor

Autoritatea de Management pen­tru Programul Oprational Sectorial Cresterea Competitivitatii Econo­mice - POS CCE - este constituita in cadrul Ministerului Economiei. Auto­ritatea de Management pentru Programul Operational Regional este constituita in cadrul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Locuintei.

Sursa -financiarul.com

Sere europene pentru legumele romanesti

O investitie într-o sera de rosii si de castraveti se ridica la aproximativ 250.000 de euro.

Banii europeni pot acoperi jumatate din costurile de înfiintare a unei sere de legume. Investitia poate fi recuperata în maximum cinci ani. Înfiintarea unei sere de legume cu sprijin nerambursabil de la Uniunea Europeana face parte din masura de încurajare a modernizarii exploatatiilor agricole (Masura 121).
Pentru a demara o astfel de investitie, a carei valoare medie este estimata la 250.000 de euro, solicitantul trebuie sa fie înregistrat ca societate comerciala, persoana fizica autorizata sau asociatie familiala, având capital 100% privat. Sunt acceptate si persoanele fizice neautorizate, cu singura conditie de-a se autoriza în termen de 30 de zile lucratoare de la data primirii notificarii privind selectarea cererii de finantare.
Totodata, solicitantul trebuie sa dovedeasca pregatire profesionala în domeniu sau sa se oblige sa urmeze un curs de pregatire pâna la finalizarea investitiei. Daca solicitantul a mai desfasurat activitate în acest domeniu, rezultatul financiar din anul precedent trebuie sa fie pozitiv, iar la momentul depunerii proiectului nu trebuie sa se afle în dificultate.

Achizitii publice

 

Consultanta achizitii publice

 

Membri echipei POS CONSULT sunt certificati de catre Ministerul Educatiei si Asociatia Specialistilor in Achizitii Publice din Romania. Scopul serviciilor oferite de noi este de indrumarea in vederea respectarii reglementarilor legale, in materie de achizitii publice.
Pentru a va sprijini în demersul dumneavoastra de a participa în calitate de ofertant în cadrul procedurilor de achizitie publice reglementate de OUG 34/2006 si legislatia in vigoare va punem la dispozitie urmatoarele servicii:

  • Servicii de consultanta proceduri de achizitii publice oferite atat autoritatilor contractante cat si potentialilor ofertanti;
  • Elaborarea planificarii, strategiei si documentatiei aferente procesului de Achizitii Publice;
  • Organizarea licitatiilor pentru beneficiarii de fonduri nerambursabile(fonduri structurale,ajutoare de minimis);
  • Analizeaza documentatia întocmita de autoritatea contractanta în scopul atribuirii contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii;
  • Consiliere în vederea utilizarii cailor de atac – contestatie adresata Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor (CNSC) sau actiune în contencios administrativ;
  • Stabilirea si aplicarea unui cadru unitar de elaborare si implementare a procedurilor pentru atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii;
  • Asistenta licitatii SEAP (www.e-licitatie.ro), BRM (Bursa Romana de Marfuri)
  • Notificarea modificarilor legislative din domeniul achizitiilor publice si prezentarea implicatiilor acestora asupra activitatii curente;
  • Asistenta în relatia cu institutiile statului cu competente în domeniul achizitiilor publice.Despre noi

SC POS CONSULT SRL este o firma cu capital romanesc ce furnizeaza servicii specifice in domeniul consultantei in afaceri si management.
POS CONSULT este formata dintr-o echipa tanara, dinamica, de profesionisti care si-au propus sa vina in sprijinul intreprinzatorilor din Romania, prin identificarea celor mai bune solutii si a oportunitatilor viabile de afaceri.

Investitii cu fonduri UE

  Viticultura - Masura: 121 - Modernizarea ...
  Centru de afaceri(business center)-POR ...
POS CCE Axa1 DMI1.1 "Sprijin pentru implementarea ...