Acest site foloseste cookie-uri. Prin continuarea navigarii in site, accepti modul in care folosim aceste informatii. Afla mai multe aici.

wrapper

Nou!

Relansarea sectorului constructiilor cu fonduri europene

Recesiunea economica, un obstacol greu de anticipat cu doi ani in urma, cand potentialii beneficiari de fonduri europene postaderare incepusera deja sa isi faca planuri, reduce simtitor sansele demararii proiectelor in perioada 2009-2010. In constructii bunaoara, sector eligibil pentru o serie de finantari de mare anvergura-criza are un efect nefast si asupra proiectelor de investitii pe care si le propune o firma din sectorul constructiilor.

Constructii

Tipuri de proiecte eligibile

In sectorul constructiilor, tipu­rile de proiecte eligibile pentru finan­tari europene sunt, in prin­cipal, cele care vizeaza moder­niza­rea intreprin­de­rilor, prin crearea de noi unitati de productie sau prin extinderea unit­a­tilor existente in ve­derea cres­te­rii capacitatii de pro­ductie. Mai pot fi atinse cu sprijinul fondurilor euro­pe­ne obiective pre­cum diver­si­fi­carea productiei unui amplasament exis­tent prin lan­sarea de noi produse si ser­vicii, operarea de schimbari in procesul de pro­ductie a unui ampla­sa­ment existent si achizitia de bunuri intangibile.

*Important

Este esential ca investitia sa vi­zeze cresterea competitivitatii in­tre­prin­derii. In sectorul con­struc­tiilor nu sunt eligibile proiectele care prevad construirea de birouri si hale de depozitare, respectiv acele in­vestitii care nu contribuie direct la cres­terea competitivitatii soli­ci­tan­tului. Mijloa­ce­le de transport se pot finanta din programele amintite mai sus, cu conditia ca acestea sa fie mij­loace tehnologice si in stransa le­gatura cu fluxul de productie (ex.: bas­­culante, automacarale, be­to­niere).

Valoarea estimata a proiectului si sursele de finantare disponibile

Sectorul constructiilor poate accesa fonduri europene destinate realizarii obiectivelor mai sus enu­merate prin doua programe, in functie de dimensiunile companiei soli­ci­tan­te. Intreprinderile mici si mijlocii au la dispozitie Programul Opera­tio­nal Sectorial pentru Cres­terea Compe­titi­vi­tatii Economice, Axa prioritara 1: Un sistem inovativ si coeficient de pro­ductie, Dome­niul major de Interventie 1.1, „Inves­titii productive si pregatirea pentru concurenta de piata a intreprin­derilor, in special IMM-uri".

Microintreprinderile din me­diul urban din domeniul con­struc­tiilor isi pot finanta proiectul din Programul Operational Regional, Axa prioritara 4: Sprijinirea dez­vol­tarii mediului de afaceri regional si local, DMI 4.3 Sprijinirea dezvoltarii microintre­prin­derilor.

Companiile mari pot accesa Programul Operational Regional.

Pentru beneficiarii din categoria microintreprinderilor, suma maxi­ma ce poate fi obtinuta este de 200 de mii de euro, la o valoare maxima a proiectului de 500 de mii de euro. Procentul de cofinantare este de 70% finantare nerambursabila si 30% contributie proprie la cheltuielile eligibile.

Pentru beneficiarii din categoria intreprinderilor mici, valoarea ma­xima a finantarii este de 1,5 mili­oane de euro, cu un procent de 60% din cheltuielile eligibile finan­tare nerambursabila. De mentionat este ca procentul se modifica la 50% finantare nerambursabila, daca soli­citantul este din zona Bucuresti-Ilfov.
Pentru intreprinderile mari, valoarea maxima a finantarii care se poate obtine este 5 milioane de euro, cu un procent de 50% din cheltuielile eligibile finantare nerambursabila. Procentul se modifica pentru soli­citantul din zona Bucuresti-Ilfov la 40% finantare nerambursabila.
Trebuie mentionat ca orice pro­iect implica, pe langa cheltuielile eli­gi­bile, si efectuarea unor chel­tuieli nee­ligibile (obligatorii pentru buna im­plementare a pro­iectului, dar care nu se pot finanta). Din aceasta cate­go­rie trebuie amin­tite TVA, cheltuielile de transport, punerea in functiune, publicitatea proiectului etc. Supor­tarea acestor cheltuieli cade in sar­ci­na bene­ficia­rului proiectului.

Riscuri si oportunitati

Riscurile cu care se pot confrunta solicitantii de fonduri europene con­stau, in principal, in restrangerea posibilitatilor de gasire de cofinan­tare privata si in sansele ridicate de res­pingere a proiectelor de catre autoritatile contractante.

Autoritatile contractante pentru programele destinate secto­ru­lui constructiilor

Autoritatea de Management pen­tru Programul Oprational Sectorial Cresterea Competitivitatii Econo­mice - POS CCE - este constituita in cadrul Ministerului Economiei. Auto­ritatea de Management pentru Programul Operational Regional este constituita in cadrul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Locuintei.

Sursa -financiarul.com

POS TRANSPORT

Obiectivul general al POS Transport consta in promovarea, in Roamania, a unui sistem de transport durabil, care sa permita deplasarea rapida, eficienta si in conditii de siguranta a persoanelor si bunurilor, la servicii de un nivel corespunzator standardelor europene, la nivel national, in cadrul Europei, intre si in cadrul regiunilor Romaniei.

Obiective specifice:

 • Modernizarea si dezvoltarea axelor prioritare TEN-T, cu aplicarea masurilor necesare pentru protectia mediului inconjurator
 • Modernizarea si dezvoltarea retelelor nationale de transport, in conformitate cu principiile dezvoltarii durabile
 • Promovarea transportului feroviar, naval si intermodal
 • Sprijinirea dezvoltarii transportului durabil, prin minimizarea efectelor adverse ale transportului asupra mediului, si imbunatatirea sigurantei traficului si a sanatatii umane.
 • AXE PRIORITARE TEMATICE:

  AXA PRIORITARA 1 - Modernizarea si dezvoltarea axelor prioritare TEN-T in scopul dezvoltarii unui sistem de transport durabil si i ntegrarii acestuia cu retelele de transport ale UE


  1.1 Infrastructura rutiera de-a lungul Axei Prioritare nr.7
  1.2 Infrastructura feroviara de-a lungul Axei Prioritare nr.22
  1.3 Infrastructura navala de-a lungul Axei Prioritare nr.18

  AXA PRIORITARA 2 - Modernizarea si dezvoltarea infrastructurii nationale de transport in afara axelor prioritare TEN-T in scopul crearii unui sistem national de transport durabil


  2.1 Drumuri nationale
  2.2 Cai ferate si servicii
  2.3 Porturi fluviale si maritime
  2.4 Infrastructura aeroportuara

  AXA PRIORITARA 3 - Modernizarea sectorului de transportul in scopul cresterii protectiei mediului si a sanatatii publice si sigurantei pasagerilor


  3.1 Promovarea transportului intermodal
  3.2 Imbunatatirea sigurantei traficului pe toate modurile de transport
  3.3 Minimizarea efectelor sectorului de transporturi asupra mediului

  AXA PRIORITARA 4 - Asistenta Tehnica pentru POS-T


  4.1 Sprijinirea managementului eficient, implementarii, monitorizarii si controlului POS-T
  4.2 Sprijinirea activitatilor de informare si publicitate pentru POS-T

  Programul Operational Sectorial POS

   

  Obiectivul general al PO Sectorial consta în sprijinirea unei dezvoltari economice, sociale, echilibrate teritorial si durabile a Regiunilor României, corespunzator nevoilor lor si resurselor specifice, prin concentrarea asupra polilor urbani de crestere, prin îmbunatatirea conditiilor infrastructurale si ale mediului de afaceri pentru a face din regiunile României, în special cele ramase în urma, locuri mai atractive pentru a locui, a le vizita, a investi si a munci.

  Obiective specifice:

  • Cresterea rolului economic si social al centrelor urbane, prin adoptarea unei abordari policentrice, în vederea
   stimularii unei dezvoltari mai echilibrate a Regiunilor
  • Îmbunatatirea accesibilitatii Regiunilor si în particular a accesibilitatii centrelor urbane si a legaturilor cu zonele înconjuratoare
  • Cresterea calitatii infrastructurii sociale a Regiunilor
  • Cresterea competitivitatii Regiunilor ca locatii pentru afaceri
  • Cresterea contributiei turismului la dezvoltarea Regiunilor

   

   

  AXE PRIORITARE TEMATICE:


  AXA PRIORITARA 1 - Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor - potentiali poli de crestere

  1.1. Planuri integrate de dezvoltare urbana implementate prin proiecte din urmatoarele domenii:

  br>A. Reabilitarea infrastructurii urbane si îmbunatatirea serviciilor urbane, inclusiv transportul urban
  B. Dezvoltarea durabila a mediului de afaceri
  C. Reabilitarea infrastructurii sociale, inclusiv a locuintelor sociale si îmbunatirirea serviciilor sociale


  AXA PRIORITARA 2 - Îmbunatatirea infrastructurii de transport regionale si locale

   

    2.1 Reabilitarea si modernizarea retelei de drumuri judetene, strazi urbane ? inclusiv constructia/reabilitarea soselelor de centura

  AXA PRIORITARA 3- Îmbunatatirea infrastructurii sociale

   

    3.1 Reabilitarea /modernizarea / echiparea infrastructurii serviciilor de sanatate

   

    3.2 Reabilitarea /modernizarea / dezvoltarea si echiparea infrastructurii serviciilor sociale

   

    3.3 Îmbunatatirea dotarii cu echipamente a bazelor operationale pentru interventii în situatii de urgenta

   

    3.4 Reabilitarea /modernizarea/ dezvoltarea si echiparea infrastructurii preuniversitare, universitare si a infrastructurii pentru formare profesionala continua

  AXA PRIORITARA 4- Sprijinirea dezvoltarii mediului de afaceri regional si local

   

    4.1 Dezvoltarea durabila a structurilor de sprijinire a afacerilor de importanta regionala si locala

   

    4.2 Reabilitarea siturilor industriale poluate si neutilizate si pregatirea pentru noi activitati 4.3 Sprijinirea dezvoltarii microîntreprinderilor

  AXA PRIORITARA 5 - Dezvoltarea durabila si promovarea turismului

   

    5.1 Restaurarea si valorificarea durabila a patrimoniului cultural, precum si crearea/modernizarea infrastructurilor conexe

   

    5.2 Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurilor specifice pentru valorificarea durabila a resurselor naturale si pentru cresterea calitatii serviciilor turistice

   

    5.3 Promovarea potentialului turistic si crearea infrastructurii necesare în scopul cresterii atractivitatii României ca destinatie turistica

  AXA PRIORITARA 6 - Asistenta tehnica

    6.1 Sprijinirea activitatilor pentru implementarea, managementul si evaluarea POR

   

   6.2 Sprijinirea activitatilor de publicitate si informare privind POR

  Despre noi

  SC POS CONSULT SRL este o firma cu capital romanesc ce furnizeaza servicii specifice in domeniul consultantei in afaceri si management.
  POS CONSULT este formata dintr-o echipa tanara, dinamica, de profesionisti care si-au propus sa vina in sprijinul intreprinzatorilor din Romania, prin identificarea celor mai bune solutii si a oportunitatilor viabile de afaceri.

  Investitii cu fonduri UE

    Viticultura - Masura: 121 - Modernizarea ...
    Centru de afaceri(business center)-POR ...
  POS CCE Axa1 DMI1.1 "Sprijin pentru implementarea ...