Acest site foloseste cookie-uri. Prin continuarea navigarii in site, accepti modul in care folosim aceste informatii. Afla mai multe aici.

wrapper

Nou!

Plan de afaceri

 

Planul de afaceri este documentul construit pentru a determina drumul de parcurs al unei intreprinderi intr-o anumita perioada de timp. El stabileste misiunea, obiectivele, strategia si planurile de actiune pentru derularea unei activitati specifice pe parcursul unei perioade viitoare determinate.

Planul de afaceri este modul preferat de comunicare intre intreprinzatori, potentialii finantatori si investitori. El este de folos si pentru a explica angajatilor sensul tuturor atributiilor stabilite, si rolul pe care acestia il au in cadrul firmei. Ai nevoie de planificare. De fapt, mereu planifici ceva in afacerile tale. Secretul succesului in afaceri este planificarea riguroasa, profesionista.

 

A avea un plan de afaceri inseamna a sti incotro vrei sa mearga organizatia ta

 

 • Plan de afaceri pentru accesarea de fonduri europene

Pentru a primi finantare, proiectele care prevad activitati legate de constructii (drumuri, sisteme de apa potabila, hale de productie, renovarea/modernizarea structurilor hoteliere etc.) trebuie insotite de un plan de afaceri. In ceea ce priveste Fondurile Structurale, planul de afaceri este o documentatie ce cuprinde caracteristicile principale si indicatorii tehnico-economici ai unei investitii. 


Echipa noastra are in portofoliu in jur de 100 de planuri de afaceri realizate in cadrul unor proiecte pentru accesarea de fonduri europene.

 

 • Plan de afaceri necesar accesarii unor credite bancare de investitii

Pentru accesarea unor credite de investitii bancare majoritatea institutiilor financiare solicita elaborarea unui plan de afaceri. Un plan de afaceri bine realizat poate convinge o banca sau un investitor ca ideea ta merita luata in considerare ca o investitie. Scopul planului de afaceri consta in gasirea proiectelor care sa raspunda conditiilor cerute, pentru a putea fi finantate. Proiectele trebuie sa aiba o rentabilitate suficient de mare, care sa permita cel putin acoperirea obligatiilor fata de Banca.

 Echipa noastra are in portofoliu planuri de faceri realizate pentru urmatoarele institutii bancare : BRD, CEC, BCR, GARANTI BANK.

 

 • Plan de afaceri necesar accesarii unor granturi guvernamentale

Pentru accesarea unor granturi guvernamentale este necesar elaborarea unui plan de afaceri(HG 807/2014). Structura planului de afaceri  este inclusa in HG. Proiectele trebuie sa aiba o rentabilitate suficient de mare, care sa permita cel putin acoperirea obligatiilor fata de creditor.

Echipa noastra are in portofoliuplanuri de afaceri realizate conform. HG332/2014 HG 807/2014 HG 537/2014 Ordin 2980/2013.

 

 

 Pentru mai multe detalii despre modul in care putem colabora la realizarea unui plan de afaceri pentru proiectul dvs., nu ezitati sa ne contactati.

Programul Operational Sectorial - POS CCECe este Programul Operational Sectorial ,,Cresterea Competitivitatii Economice” ?

Programul Operational Sectorial ,,Cresterea Competitivitatii Economice” este un document negociat cu Uniunea Europeana prin care se urmareste încurajarea cresterii productivitatii întreprinderilor romanesti pentru reducerea decalajelor fata de nivelul Uniunii Europene. Institutia care gestioneaza acest program este Ministerul Economiei prin Autoritatea de Management pentru Programul Operational Sectorial de Crestere a Competitivitatii Economice.

Ce domenii acopera Programul Operational Sectorial ,,Cresterea Competitivitatii Economice”?

  • Sistemul productiv, în special cel al întreprinderilor mici si mijlocii
  • Cercetare/Dezvoltare
  • IT si Comunicatii
  • Energie

 

Obiectiv general al POS - Cresterea Competitivitatii Economice îl constituie cresterea productivitatii întreprinderilor românesti pentru reducerea decalajelor fata de productivitatea medie la nivelul Uniunii. Masurile întreprinse vor genera pâna în 2015 o crestere medie a productivitatii de cca. 5,5% anual si vor permite României sa atinga un nivel de aproximativ 55% din media UE.
Prin POS CCE se vor finanta cu maximum 5.000.000 Euro Industria Prelucratoare si cu pana la 20.000.000 Euro Energia Verde. Fondurile nerambursabile reprezinta pana la 70% din cheltuielile eligibile.

Obiective specifice:

 • Consolidarea si dezvoltarea durabila a sectorului productiv
 • Crearea unui mediu favorabil dezvoltarii durabile a întreprinderilor
 • Cresterea capacitatii de cercetare dezvoltare (C&D), stimularea cooperarii între institutii de cercetare dezvoltare s?i inovare (CDI) si întreprinderi, precum si cresterea accesului întreprinderilor la CDI
 • Valorificarea potentialului tehnologiei informatiei si comunicatiilor si aplicarea acestuia în sectorul public (administratie) si cel privat (întreprinderi, cetateni)
 • Cresterea eficientei energetice si dezvoltarea durabila a sistemului energetic, prin promovarea surselor regenerabile de energie

 

 

AXE PRIORITARE TEMATICE POS CCE:


AXA PRIORITARA 1 - Un sistem inovativ si eco-eficient de productie


1.1. Investitii productive si pregatirea pentru concurenta pe piata a întreprinderilor, în special IMM-uri;
1.2. Accesul IMM-urilor la finantare;
1.3. Dezvoltarea unui antreprenoriat sustenabil.

AXA PRIORITARA 2 - Cercetare, dezvoltare tehnologica si inovare pentru competitivitate

 

   2.1 CD în parteneriat între universittiii/ institute de cercetare-dezvoltare si întreprinderi, în vederea obtinerii de rezultate aplicabile în economie ;

 

   2.2 Investitii pentru infrastructura de CDI

 

   2.3 Accesul întreprinderilor la activitati de CDI (în special IMM-urile).

AXA PRIORITARA 3 Tehnologia informatiei si comunicatiilor pentru sectoarele privat si public

 

    3.1. Sustinerea utilizarii tehnologiei informatiei

 

    3.2. Dezvoltarea si eficientizarea serviciilor publice electronice

 

    3.3. Dezvoltarea e-economiei

AXA PRIORITARA 4 - Cresterea eficientei energetice si a sigurantei în aprovizionare, în contextul combaterii schimbarilor climatice

 

    4.1. Energie eficienta si durabila (îmbunatatirea eficientei energetice si a sustenabilitatii sistemului energetic);

 

    4.2. Valorificarea resurselor regenerabile de energie pentru producerea de energie "verde";

 

    4.3. Diversificarea retelelor de interconectare în scopul cre?terii sigurantei în aprovizionarea cu energie.

AXA PRIORITARA 5 - Asistenta Tehnica

 

    5.1 Sprijin pentru managementul, implementarea, monitorizarea si controlul POS CCE;

 

    5.2 Sprijin pentru comunicare, evaluare si dezvoltare TI.
Institutie responsabila POS CCE

    Autoritatea de Management pentru Programul Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice - POS CCE - este constituita in cadrul Ministerului Economiei.Alocare financiara

    Programul Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice va beneficia in perioada 2007-2013 de

2.55 miliarde euro

    .

 

(sursa: POS CCE aprobat de Comisia Europeana - iulie 2007)

Programul Operational Sectorial POS

 

Obiectivul general al PO Sectorial consta în sprijinirea unei dezvoltari economice, sociale, echilibrate teritorial si durabile a Regiunilor României, corespunzator nevoilor lor si resurselor specifice, prin concentrarea asupra polilor urbani de crestere, prin îmbunatatirea conditiilor infrastructurale si ale mediului de afaceri pentru a face din regiunile României, în special cele ramase în urma, locuri mai atractive pentru a locui, a le vizita, a investi si a munci.

Obiective specifice:

 • Cresterea rolului economic si social al centrelor urbane, prin adoptarea unei abordari policentrice, în vederea
  stimularii unei dezvoltari mai echilibrate a Regiunilor
 • Îmbunatatirea accesibilitatii Regiunilor si în particular a accesibilitatii centrelor urbane si a legaturilor cu zonele înconjuratoare
 • Cresterea calitatii infrastructurii sociale a Regiunilor
 • Cresterea competitivitatii Regiunilor ca locatii pentru afaceri
 • Cresterea contributiei turismului la dezvoltarea Regiunilor

 

 

AXE PRIORITARE TEMATICE:


AXA PRIORITARA 1 - Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor - potentiali poli de crestere

1.1. Planuri integrate de dezvoltare urbana implementate prin proiecte din urmatoarele domenii:

br>A. Reabilitarea infrastructurii urbane si îmbunatatirea serviciilor urbane, inclusiv transportul urban
B. Dezvoltarea durabila a mediului de afaceri
C. Reabilitarea infrastructurii sociale, inclusiv a locuintelor sociale si îmbunatirirea serviciilor sociale


AXA PRIORITARA 2 - Îmbunatatirea infrastructurii de transport regionale si locale

 

   2.1 Reabilitarea si modernizarea retelei de drumuri judetene, strazi urbane ? inclusiv constructia/reabilitarea soselelor de centura

AXA PRIORITARA 3- Îmbunatatirea infrastructurii sociale

 

   3.1 Reabilitarea /modernizarea / echiparea infrastructurii serviciilor de sanatate

 

   3.2 Reabilitarea /modernizarea / dezvoltarea si echiparea infrastructurii serviciilor sociale

 

   3.3 Îmbunatatirea dotarii cu echipamente a bazelor operationale pentru interventii în situatii de urgenta

 

   3.4 Reabilitarea /modernizarea/ dezvoltarea si echiparea infrastructurii preuniversitare, universitare si a infrastructurii pentru formare profesionala continua

AXA PRIORITARA 4- Sprijinirea dezvoltarii mediului de afaceri regional si local

 

   4.1 Dezvoltarea durabila a structurilor de sprijinire a afacerilor de importanta regionala si locala

 

   4.2 Reabilitarea siturilor industriale poluate si neutilizate si pregatirea pentru noi activitati 4.3 Sprijinirea dezvoltarii microîntreprinderilor

AXA PRIORITARA 5 - Dezvoltarea durabila si promovarea turismului

 

   5.1 Restaurarea si valorificarea durabila a patrimoniului cultural, precum si crearea/modernizarea infrastructurilor conexe

 

   5.2 Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurilor specifice pentru valorificarea durabila a resurselor naturale si pentru cresterea calitatii serviciilor turistice

 

   5.3 Promovarea potentialului turistic si crearea infrastructurii necesare în scopul cresterii atractivitatii României ca destinatie turistica

AXA PRIORITARA 6 - Asistenta tehnica

   6.1 Sprijinirea activitatilor pentru implementarea, managementul si evaluarea POR

 

  6.2 Sprijinirea activitatilor de publicitate si informare privind POR

Implementare standarde ISO

 

POS CCE Axa1 DMI1.1 "Sprijin pentru implementarea standardelor internationale"


Solicitanti eligibili

Pot beneficia de alocare financiara nerambursabila persoanele juridice care sunt microîntreprinderi,întreprinderi mici sau mijlocii.
Prin urmare, asa cum rezulta din prevederile legale în vigoare, pot depune proiecte în cadrul prezentei scheme de finantare societatile comerciale si societatile cooperative care îndeplinesc urmatoarele conditii (conform Legii nr.346/2004 cu modificarile si completarile ulterioare si Legii nr.1/2005 privind organizarea si functionarea cooperatiei):

1. sunt microîntreprinderi, adica au pâna la 9 salariati si realizeaza o cifra de afaceri anuala neta sau detin active totale de pâna la 2 milioane euro, echivalent în lei la cursul euro din data 31 decembrie 2008.
sau
2. sunt întreprinderi mici, adica au între 10 si 49 de salariati si realizeaza o cifra de afaceri anuala neta sau detin active totale de pâna la 10 milioane euro, echivalent în lei la cursul euro din data 31 decembrie 2008.
sau
3. sunt întreprinderi mijlocii, adica au între 50 si 249 de salariati si realizeaza o cifra de afaceri anuala neta de pâna la 50 milioane euro, echivalent în lei, sau detin active totale care nu depasesc echivalentul în lei a 43 milioane euro, echivalent în lei la cursul euro din data 31 decembrie 2008.
si
4. sunt înfiintate în temeiul Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare sau al Legii nr. 1/2005 privind organizarea si functionarea cooperatiei.
5. Solicitantul îsi desfasoara activitatea în România si are înscrise în certificatul constatator, codul/codurile CAEN aferent/aferente proiectului pentru care solicita finantare nerambursabila (codul CAEN pentru care solicita finantare nu trebuie si fie codul CAEN principal înscris în certificatul constatator).

Nu sunt eligibile în cadrul acestui apel de proiecte organizatiile neguvernamentale, întreprinderile individuale, persoanele fizice autorizate si întreprinderile familiale

Activitati eligibile

 • Înfiintarea, modernizarea si acreditarea laboratoare de încercari si etalonari;
 • Implementarea si/sau certificarea sistemului de management al calitatii ISO 9001 (produselor si/sau serviciilor), sistemelor de management al mediului ISO 14001 sau EMAS sau sistemului de management integrat calitate/mediu;
 • Etichetarea ecologica;
 • Certificarea produselor/serviciilor/proceselor. • În ceea ce priveste activitatea de înfiintarea, modernizarea si acreditarea laboratoare de încercari si etalonari:

  Scop – se vor finanta numai acele laboratoare de încercari si etalonari fixe sau mobile care au ca scop sprijinirea si stimularea conceperii si dezvoltarii de produse, inovative si competitive.
  Pentru autolaboratoare – se vor finanta acele laboratoare care au ca si obiectiv cel enuntat mai sus, iar cheltuielile eligibile pentru acestea sunt urmatoarele:
  a. achizitionare si instalarea de instrumente, echipamente si mobilier pentru laboratoarele de încercari si etalonari;
  b. achizitia de echipamente IT si programe informatice aferente obiectului de activitate pentru care solicita finanatarea;
  c. consultanta pentru elaborarea documentelor de acreditare;
  d. cursuri specializate pentru utilizarea echipamentelor achizitionate


  Valoarea maxima a ajutorului financiar nerambursabil este de 860.000 lei (echivalentul a 200.000 euro) cu conditia respectarii ajutorului de minimis.

  Intensitatea maxima a ajutorului reprezinta procentul maxim calculat la valoarea eligibila a proiectului(valoarea cheltuielilor eligibile) care poate fi finantat din fonduri nerambursabile.
  La întocmirea bugetului, solicitantul va tine cont atât de conditiile în care cheltuielile prevazute în proiect pot fi considerate eligibile, cât si de intensitatile din prezentul ghid, pentru a stabili contributia proprie si a determina cuantumul maxim al finantarii nerambursabile pe care îl poate solicita.

  Intensitatea maxima a ajutorului acordat în cadrul acestui apel este de:

  - 70% din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului pentru microîntreprinderi si întreprinderile mici;
  - 60% din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului pentru întreprinderile mijlocii.
  Nu esti sigur daca te incadrezi ca potential beneficiar ? Acceseaza linkul de mai jos, completeaza formularul online si vei primi un raspuns de la un specialist in fonduri nerambursabile.Acesta informare este GRATUITA si NU implica nici o obligatie contractuala sau financiara din parte dvs.

Despre noi

SC POS CONSULT SRL este o firma cu capital romanesc ce furnizeaza servicii specifice in domeniul consultantei in afaceri si management.
POS CONSULT este formata dintr-o echipa tanara, dinamica, de profesionisti care si-au propus sa vina in sprijinul intreprinzatorilor din Romania, prin identificarea celor mai bune solutii si a oportunitatilor viabile de afaceri.

Investitii cu fonduri UE

  Viticultura - Masura: 121 - Modernizarea ...
  Centru de afaceri(business center)-POR ...
POS CCE Axa1 DMI1.1 "Sprijin pentru implementarea ...