Acest site foloseste cookie-uri. Prin continuarea navigarii in site, accepti modul in care folosim aceste informatii. Afla mai multe aici.

wrapper

Nou!

Modernizare hotel


 


Codul CAEN al activitatii - 5510 “Hoteluri si alte activitati similare”


Criterii de eligibilitate

Tipul solicitantului
Solicitantul este microîntreprindere care desfasoara activitate în domeniul hotelier, înfiintata ca societate
comerciala sau societate cooperativa .

Nota*: Proiectul (investitia) se va realiza în mediul urban.

Microîntreprinderea îndeplineste cumulativ urmttoarele conditii:
- a desfasurat activitate pe o perioada corespunzatoare cel putin un an fiscal
- a obtinut profit din exploatare în anul fiscal precedent datei de depunere a cererii de finantare.

Solicitantul nu se încadreaza într-una din situatiile de mai jos:
a) este în stare de insolventa, conform prevederilor Legii nr. 85 din 2006 privind procedura insolventei, cu modificarile si completarile ulterioare;
b) este în stare de faliment ori lichidare, are afacerile conduse de un administrator judiciar sau activitatile sale comerciale sunt suspendate ori fac obiectul unui aranjament cu creditorii sau este într-o situatie similara cu cele anterioare, reglementata prin lege;
c) face obiectul unei proceduri legale pentru declararea sa în una din situatiile prevazute la lit. b);
d) nu si-a îndeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale catre bugetele componente ale bugetului general consolidat, alte impozite si taxe aferente salariilor sau alte obligatii catre bugetele locale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în România;
e) este declarat într-o situatie grava de încalcare contractuala pentru neîndeplinirea obligatiilor asumate printr-un contract / acord de finantare din fonduri publice;
f) a suferit condamnari definitive din cauza unei conduite profesionale îndreptate împotriva legii, decizie formulata de o autoritate de judecata ce are forta de res judicata (ex. împotriva careia nu se poate face recurs)
g) a fost subiectul unei judecati de tip res judicata pentru frauda, coruptie, implicarea în organizatii criminale sau în alte activitati ilegale, în detrimentul intereselor financiare ale Comunitatii Europene
h) a fost subiectul unui ordin de recuperare a unui ajutor de stat ca urmare a unei decizii a Consiliului Concurentei si acest ordin nu a fost deja executat*);
i) împotriva lui a fost emis un ordin de recuperare a unui ajutor de stat ca urmare a unei decizii anterioare iar acest ordin nu a fost deja executat;
j) este în dificultate, în conformitate cu Liniile Directoare Comunitare cu privire la ajutorul de stat pentru salvarea si restructurarea întreprinderilor în dificultate, publicate în Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene nr. C 244/01.10.2004**);

*) În situatia în care solicitantul a facut obiectul unui ordin al unei instante judecatoresti din România, emis pâna la 1 ianuarie 2007, pentru recuperarea unui ajutor de stat si acest ordin a fost executat (sumele respective au fost platite), solicitantul va anexa decizia Consiliului Concurentei privind recuperarea ajutorului, ordinul de recuperare al instantei judecatoresti si dovada efectuarii platii. În cazul în care solicitantul a facut obiectul unei decizii a Comisiei Europene, emise dupa 1 ianuarie 2007, pentru recuperarea unui ajutor de stat, decizie care a fost deja executata (provizoriu sau definitiv), solicitantul va prezenta o copie a deciziei Comisiei Europene si dovada efectuarii platii.
**) O întreprindere este considerata ca fiind în dificultate, în principiu si indiferent de marimea ei, în urmatoarele împrejurari:
în cazul unei societati cu raspundere limitata, când se constata pierderea a mai mult de jumatate din capitalul social si mai mult de un sfert din capital s-a pierdut în ultimele 12 luni; sau
în cazul unei societati în care asociatii raspund nelimitat pentru creantele societatii, atunci când s-a pierdut mai mult de jum?tate din capitalul propriu, asa cum reiese din evidentele contabile ale societatii si mai mult de un sfert din acest capital s-a pierdut în cursul ultimelor 12 luni; sau
pentru întreprinderile de orice forma juridica, când respectiva întreprindere întruneste conditiile pentru a fi supuse unei proceduri prevazute de legislatia privind procedura reorganizarii judiciare si a falimentului.


Solicitantul are capacitatea financiara de a implementa proiectul
- Solicitantul are capacitatea de a asigura contributia proprie minima de 30% din valoarea eligibila a proiectului
Finantarea cheltuielilor neeligibile ale proiectului, unde este cazul (inclusiv a cheltuielilor conexe proiectului) si resursele financiare necesare implementarii optime a proiectului în conditiile rambursarii/decontarii ulterioare a cheltuielilor eligibile din instrumente structurale.
Proiectul vizeaza dezvoltarea microîntreprinderii


Activitatile eligibile în cadrul proiectului sunt:
- Achizitionarea de echipamente si tehnologii noi, moderne pentru activitatea de productie, servicii, constructii a microîntreprinderii;
- Achizitionarea de sisteme IT (hardware si/sau software);
- Construirea/ extinderea/ modernizarea spatiilor de productie/ prestare servicii/ constructii ale microîntreprinderilor
- Aparate si instalatii de masurare, control si reglare
- Mobilier, aparatura birotica, sisteme de protectie a valorilor umane si materiale si alte active corporale


Valoarea totala a proiectului
Valoarea totala a proiectului (suma cheltuielilor eligibile si neeligibile) este cuprinsa între echivalentul în lei a 20.000 si 500.000 euro, la cursul Inforeuro valabil la data depunerii cererii de finantare. numai pentru proiecte care implica executia de lucrari).
Activitatile propuse spre finantare în cadrul proiectului nu au mai fost finantate din fonduri publice în ultimii 5 ani si nu beneficiaza de fonduri publice din alte surse de finantare

Proiectul nu a mai beneficiat de finantare publica în ultimii 5 ani înainte de data depunerii cererii de finantare, pentru acelasi tip de activitati (constructie/ extindere/ modernizare) realizate asupra aceleiasi infrastructuri / aceluiasi segment de infrastructura si nu beneficiaza de fonduri publice din alte surse de finantare.


Perioada de implementare a proiectului
Perioada de implementare a activitatilor proiectului (perioada cuprinsa între data semnarii contractului de finantare si data finalizarii ultimei activitati prevazute în cadrul proiectului) nu depaseste data de 31.07.2015. Nu esti sigur daca te incadrezi ca potential beneficiar ? Acceseaza linkul de mai jos, completeaza formularul online si vei primi un raspuns de la un specialist in fonduri nerambursabile.Acesta informare este GRATUITA si NU implica nici o obligatie contractuala sau financiara din parte dvs.


Pastravaria-afacere de succes cu fonduri structuralePOS Consult va poate ajuta sa puneti bazele unei afaceri profitabile din cresterea pastravilor.Fonduri structurale europene se pot optine, pentru infiintarea unei pastravarii,prin intermediul Programului Operational pentru Pescuit.Pentru mai multe detalii despre modul inc are puteti accesa aceste fonduri nerambursabile nu ezitati sa ne contactati.

Pastravaria- o afacere de succes!
Materiale ieftine si la indemana

La constructia pastravariei se pot folosi materiale aflate la indemana, precum piatra din rau sau lemnul. Daca solul nu are o permeabilitate prea mare, pot fi folosite si bazine din pamant. Chiar si aductiunea apei poate fi facuta pe un canal din pamant. Atentie, insa, in aceasta situatie viteza apei pe canal nu are voie sa fie prea mare ca sa nu erodeze malurile. Peretii laterali ai canalului pot fi intariti cu bile sau cu dulapi din lemn.

In zonele cu ierni aspre, unde exista pericol de inghet, canalul trebuie acoperit.
Admisia si evacuarea (calugarul) pot fi, de asemenea, confectionate din lemn. Pentru a ridica nivelul apei, in vederea captarii acesteia pentru alimentarea pastravariei, se poate construi o cascada podita sau un baraj din lemn cu umplutura din piatra. Aceste lucrari, daca sunt facute bine, vor fi durabile si vor avea, in acelasi timp, un aspect rustic care se incadreaza in peisajul specific zonei pastravului.

Utilitatea diversificata a pastravariei

Pescuit sportiv. Daca suprafata de teren si relieful permit, puteti construi canalul de evacuare a apei in asa fel incat sa-l populati cu pastrav pentru a practica pescuitul sportiv. Acesta trebuie situat in afara incintei pastravariei.
Atractie pentru turisti. Pentru ca tot vorbim de o crestere extensiva, este util sa instalati deasupra bazinelor corpuri de iluminat care vor atrage pe timp de noapte insectele, pe care pastravii le vor prinde in salturi, oferind un spectacol nocturn foarte atractiv pentru vizitatori.
Sursa de energie. Daca la evacuare apa din pastravarie va avea un debit si o viteza suficient de mari, se poate instala o turbina pentru producerea energiei electrice, ceea ce ar contribui la reducerea cheltuielilor.

Cheltuieli mici, profit mare

Afacerea de familie. O pastravarie cu o productie anuala de pana la zece tone de peste trebuie sa fie obligatoriu o afacere de familie pentru a aduce profit. Daca nu aveti suficient de multi bani, puteti incepe cu un bazin, urmand ca pe parcurs sa mariti capacitatea de productie prin extinderea in aval.

Reducerea cheltuielilor. Investitia in casa de incubatie poate fi eliminata, daca veti incepe afacerea cu puiet in greutate minim 5 grame.
Desi este bine sa-l aveti, oxigenometrul poate fi taiat de pe lista de cheltuieli, deoarece puteti urmari cu atentie comportamentul pestilor in bazin. Daca acestia stau grupati si fac miscari circulare, inseamna ca starea lor este buna si aportul de oxigen este suficient. Daca se grupeaza la admisia apei in bazin, inseamna ca oxigenul este insuficient.
Nu la fel se procedeaza cu termometrul. De acesta aveti nevoie obligatoriu, fiindca hranirea pestilor se face in functie de temperatura apei.

Daca in ceea ce priveste construirea unei pastravarii am gasit posibilitatile de reducere a cheltuielilor, atunci cand ne referim la hrana, nu putem vorbi de o mancare mai ieftina in detrimentul calitatii ei. Va recomand sa o luati pe cea mai scumpa, cu conditia ca aceasta sa asigure cel mai mic indice de conversie si cea mai mare rata de crestere, avand in vedere ca, in final, costul de productie va fi mai micMai multe detalii despre Programul Operational pentru Pescuit aici.

Cum iti construiesti o moara cu fonduri europene
Construieste-ti o moara cu fonduri europene!Firma Agromadi-H din localitatea Giarmata din judetul Timis a obtinut fonduri europene in valoare de un milion de euro pentru modernizarea si retehnologizarea unei mori care in urma investitiei va ajunge la o capacitate de productie de aproape 4 ori mai mare fata de cea din prezent.
"Avem o ferma care exploateaza 3.000 de hectare de teren pe care sunt culturi de grau, floarea-soarelui, orzoaica, soia, rapita si porumb.

Din suprafata pe care o detinem, 30-45% sunt culturi de grau care aduc o productie anuala de 4.000-5.000 de tone de grau. Vrem sa crestem aceasta suprafata la 60% din suprafata cultivata. Moara pe care o vom moderniza cu bani europeni ne va ajuta sa crestem capacitate de productie de aproape patru ori", precizeaza Virgil Bunescu (52 de ani), administratorul Agromadi-H.

El spune ca a inceput cu o suprafata de 60 de hectare si cu doua tractoare. "Am luat in arenda terenuri, astfel incat am ajuns la o suprafata de 450-500 de hectare, iar in prezent avem 3.000 de hectare de culturi."

Fonduri structurale europene in valoare de 1 mil. euro

Proiectul, care se numeste "Modernizare si retehnologizare moara de grau 70 tone / 24 ore, Giarmata, jud. Timis", are o valoare totala de 2 mil. euro, din care jumatate sunt fonduri europene.

"Este greu sa obtii un credit de la banca, de aceea vom apela la surse proprii", spune Bunescu. In prezent capacitatea de productie a morii este de 18 tone pe zi, iar prin acest proiect moara va putea prelucra circa 70 de tone de grau pe zi. Bunescu precizeaza ca in prezent 1 kg de faina costa circa 85-90 de bani fara TVA, ceea ce ar aduce companiei venituri de peste 50.000 de euro anual, conform unui calcul realizat de ZF. "Prin acest proiect vom investi practic in cladire si in utilajele pentru morarit."

Conform etapelor proiectului, licitatia pentru achizitionarea de utilaje va trebui sa se faca pana pe 15 august.

"Avem trei variante pentru a achizitiona utilajele: Germania, Italia sau Turcia. Pentru moment asteptam sa mai scada pretul utilajelor pe care trebuie sa le achizitionam pana la data de 15 august. Vrem sa luam utilaje mai bune la un pret cat mai mic, explica Bunescu.
Firma a depus anul trecut doua proiecte, insa doar unul dintre ele a primit aprobarea.

"Am avut doua proiecte depuse anul trecut. Modernizarea morii si achizitionarea de utilaje agricole care sa ne ajute sa crestem suprafata de exploatare agricola."

Cel de-al doilea proiect nu a primit punctajul necesar si a fost respins. "Persoanele care au peste 40 de ani primesc mai putine puncte, ceea ce a dus la respingerea proiectului depus. Pentru utilaje agricole a fost si cea mai mare concurenta anul trecut. Astept ca anul acesta sa apara ghidurile si sa vedem noua grila de punctaj pentru a depune un nou proiect", precizeaza Bunescu.Sursa:www.zf.ro

Programul "Fermierul" a fost relansat!

 

Relansarea programului "Fermierul"


Joi, 16 iulie 2009, ministrul agriculturii Ilie Sarbu a semnat ordinul 475/2009 privind modificarea Ordinului nr. 102/2009 pentru aprobarea tipurilor de investitii si a plafoanelor maxime ale creditelor ce se acorda in anul 2009, in conditiile legii nr. 231/2005 privind stimularea investitiilor in agricultura, industrie alimentara, silvicultura, piscicultura, precum si in activitati nonagricole.

Au fost aprobate tipurile de investitii care nu beneficiaza de finantare din fonduri europene, iar plafoanele maxime de creditare acordate in anul 2009, vor fi diferentiate, in functie de capacitatea de exploatare a solicitantului, care va fi stabilita in urma verificarilor efectuate de o comisie de specialisti din cadrul MAPDR constituita prin ordin de ministru.

Prin acest ordin se prevad noi masuri in cadrul Programului Fermierul. Astfel, beneficiarii masurii de investitii 121 „Modernizarea exploatatiilor agricole” din cadrul PNDR, care au proiecte declarate eligibile in sesiunea noiembrie-decembrie 2008, dar care nu au fost selectate pentru finantare din lipsa de fonduri pot obtine un credit cu dobanda de 5% (DAE maxim 6.5%)|.

In plus, Programul Fermierul va permite acordarea de credite cu dobanda subventionata atat pentru prima populare a fermelor de animale, cat si pentru cei care au deja fermele in exploatare si doresc sa se dezvolte prin achizitionarea de animale cu valoare genetica ridicata.

Din fondul alocat de la institutiile financiare pentru creditarea investitiilor, in perioada 2006-2009 a fost cheltuita de catre beneficiarii proiectelor contractate suma de 586 milioane lei, reprezentand 92% din fondurile alocate programului „Fermierul”.

Despre noi

SC POS CONSULT SRL este o firma cu capital romanesc ce furnizeaza servicii specifice in domeniul consultantei in afaceri si management.
POS CONSULT este formata dintr-o echipa tanara, dinamica, de profesionisti care si-au propus sa vina in sprijinul intreprinzatorilor din Romania, prin identificarea celor mai bune solutii si a oportunitatilor viabile de afaceri.

Investitii cu fonduri UE

  Viticultura - Masura: 121 - Modernizarea ...
  Centru de afaceri(business center)-POR ...
POS CCE Axa1 DMI1.1 "Sprijin pentru implementarea ...