Acest site foloseste cookie-uri. Prin continuarea navigarii in site, accepti modul in care folosim aceste informatii. Afla mai multe aici.

wrapper

Nou!

 

Masura 6.2
Sprijin pentru infiintarea de activitati neagricole in zone rurale

Se acorda sprijin pentru facilitarea diversificarii prin infiintarea si dezvoltarea de microintreprinderi si intreprinderi mici in sectorul non-agricol din zonele rurale, in vederea unei dezvoltari economice durabile, crearii de locuri de munca si reducerii saraciei in spatiul rural.

PNDR Masura 6.2 Sprijinul va viza crearea de noi activitati non – agricole, in special, pentru fermierii de mici dimensiuni sau membrii familiilor lor si in general, pentru micii intreprinzatori din mediul rural. Prin aceasta masura se urmareste:
- diversificarea economiei rurale prin cresterea numarului de microintreprinderi si intreprinderi mici in sectorul non-agricol, dezvoltarea serviciilor si crearea de locuri de munca in spatiul rural;
- incurajarea mentinerii si dezvoltarii activitatilor traditionale.

Beneficiari eligibili

- Fermieri sau membrii unei gospodarii agricole care isi diversifica activitatea prin infiintarea unei activitati neagricole pentru prima data in spatiul rural (autorizati cu statut minim de PFA); 
- Micro-intreprinderi si intreprinderi mici existente din spatiul rural, care isi propun activitati neagricole pe care nu le-au mai efectuat pana la data aplicarii pentru sprijin; 
- Micro-intreprinderi si intreprinderi mici noi, infiintate in anul depunerii aplicatiei de finantare sau cu o vechime de maximum 3 ani fiscali consecutivi, care nu au desfasurat activitati pana in momentul depunerii acesteia (start-ups). 
 
Categorii de solicitanti eligibili: PFA / II / IF / SNC / SCS / SA / SRL / SCA / Societate comerciala cu capital privat , Societate Agricola, Societate cooperativa agricola de gradul 1 si societati cooperative mestesugaresti si de consum de gradul 1/ Cooperativa agricola, Cabinet medical veterinar individual, Cabinet medical individual 
 

Ajutor nerambursabil:
Sprijin public nerambursabil care se acorda pentru o perioada de maximum cinci ani.
Cuantumul sprijinului este de:
- 70.000 Euro/proiect in cazul activitatilor productive, servicii medicale, sanitar-veterinare, servicii agroturistice de cazare
- 50.000 Euro/proiect in cazul altor activitati.

Sprijinul pentru infiintarea de activitati nonagricole in zone rurale va fi acordat sub forma de prima in doua transe astfel:
- 70% din cuantumul sprijinului la primirea deciziei de finantare;
- 30% din cuantumul sprijinului in maximum trei ani de la primirea deciziei de finantare.
Implementarea planului de afaceri trebuie sa inceapa in termen de cel mult noua luni de la data deciziei de acordare a ajutorului.
Acordarea celei de-a doua transe este conditionata de implementarea corecta a obiectivelor stabilite prin Planul de Afaceri.
In cazul nerespectarii planului de afaceri, se recupereaza prima transa, proportional, in raport cu obiectivele realizate.

Investitii eligibile:
- Activitati productive (ex. fabricarea produselor textile, imbracaminte, articole de marochinarie, articole de hartie si carton; fabricarea produselor chimice, farmaceutice; activitati de prelucrare a produselor lemnoase; industrie metalurgica, fabricare constructii metalice, masini, utilaje si echipamente; fabricare produse electrice, electronice, producere de combustibil din biomasa (ex.: fabricare de peleti) in vederea comercializarii, producerea si utilizarea energiei din surse regenerabile pentru desfasurarea propriei activitati, ca parte integranta a proiectului etc.)
- Activitati mestesugaresti (activitati de artizanat si alte activitati traditionale nonagricole (olarit, brodat, prelucrarea manuala a fierului, lanii, lemnului, pielii etc.)
- Activitati turistice (servicii agroturistice de cazare, servicii turistice de agrement si alimentatie publica);
- Servicii (ex:.medicale, sociale, sanitar-veterinare; reparatii masini, unelte, obiecte casnice; consultanta, contabilitate, juridice, audit; servicii in tehnologia informatiei si servicii informatice; servicii tehnice, administrative, alte servicii destinate populatiei din spatiul rural, etc.).

Data lansare: 

- APEL DESCHISIULIE 2015

Fonduri europene 2014-2020

Aceste fonduri sunt cruciale pentru capacitatea României de a face față provocărilor în materie de dezvoltare pe termen mediu și lung. Acestea vor mobiliza finanțări publice și private suplimentare destinate creșterii și creării de locuri de muncă și vor reduce decalajele regionale și sociale existente în România. Investițiile vor fi direcționate către stimularea activităților de inovare și a competitivității întreprinderilor pentru sporirea valorii adăugate a acestora, stimularea creșterii și creării de locuri de muncă și îmbunătățirea performanței sistemului de cercetare și inovare, inclusiv a calității învățământului superior, a cooperării cu sectorul de afaceri și a investițiilor private.

Despre noi

SC POS CONSULT SRL este o firma cu capital romanesc ce furnizeaza servicii specifice in domeniul consultantei in afaceri si management.
POS CONSULT este formata dintr-o echipa tanara, dinamica, de profesionisti care si-au propus sa vina in sprijinul intreprinzatorilor din Romania, prin identificarea celor mai bune solutii si a oportunitatilor viabile de afaceri.

Investitii cu fonduri UE

  Viticultura - Masura: 121 - Modernizarea ...
  POS CCE Axa III DMI 3 - Sustinerea ...
POS CCE Axa1 DMI1.1 "Sprijin pentru implementarea ...