Acest site foloseste cookie-uri. Prin continuarea navigarii in site, accepti modul in care folosim aceste informatii. Afla mai multe aici.

wrapper

Nou!

Masura 4.3.
Investitii pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole si silvice

Se acorda sprijin pentru:

Agricol: Infiintare, extindere si modernizare a infrastructurii agricole de acces la ferma;
Silvic:Infiintare, extindere si modernizare a cailor de acces in cadrul fondului forestier;
Irigatii: Infiintare, extindere si modernizare a infrastructurii de irigatii;

Beneficiarii eligibili:
Agricol: Unitati administrativ teritoriale si/sau asociati ale acestora;
Silvic
• Proprietari de padure si/sau asociatiile acestora;
• Unitati administrativ teritoriale si/sau asociatii ale acestora;
• Administratorii fondului forestier de stat proprietate publica a statului;
Irigatii: Organizatii/federatii ale utilizatorilor de apa propriprietari/detinatori de terenuri agricole, constituite in conformitate cu legislatia in vigoare;

Cheltuieli eligibile:
• Constructia, extinderea si/sau modernizarea drumurilor de acces agricole catre ferme (cai de acces din afara exploatatiilor agricole);
• Constructia, extinderea si/sau modernizarea drumurilor forestiere;
• Modernizarea infrastructurii secundare de irigatii, cladirilor aferente statiilor de pompare si/sau racordarea la utilitati, inclusiv constructia/modernizarea bazinelor de colectare si stocare a apei de irigat;
• Costurile generale ocazionate de cheltuielile cu constructia sau renovarea de bunuri imobile si achizitionarea sau cumpararea prin leasing de masini si echipamente noi; onorariile pentru arhitecti, ingineri si consultanti, onorariile pentru consiliere privind durabilitatea economica si de mediu, inclusiv studiile de fezabilitate. In limita a 10% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele care prevad si constructii - montaj, si in limita a 5% pentru proiectele care prevad simpla achizitie.

Conditii de eligibilitate:
Infrastructura de acces agricola
• Solicitantii trebuie sa faca dovada proprietatii/administrarii terenului pe care se realizeaza investitia;
• Investitia trebuie sa fie racordata la un drum existent.

Infrastructura de acces silvica
• Solicitantul investitiilor trebuie sa faca dovada proprietatii asupra terenului/administrarii in cazul domeniului public al statului;
• Solicitantul trebuie sa faca dovada faptului ca investitia se regaseste in amenajament silvic si in inventarul detinatorului

Infrastructura de irigatii
• Investitiile trebuie sa respecte prevederile cadrului comunitar legal specific in vigoare (art.46 al Regulamentului (UE) nr. 1305/2013) si national;
• Solicitantul sa faca dovada detinerii in folosinta a terenului/activului fizic aferent investitiei;
• Solicitantul trebuie sa asigure intretinerea investitiei.

Ajutorul nerambursabil:
Ponderea spijinului public nerambursabil va fi de 100%din totalul cheltuielilor eligibile, fara a depasi:
• 1.000.000 Euro/proiect pentru sistemele de irigatii aferente statiilor de punere sub presiune si drumurile agricole de acces;
• 1.500.000 Euro/proiect pentru amenajarea sistemelor de irigasii aferente stasiilor de pompare si repompare precum si drumurilor forestiere.

Data lansare sesiune de depunere
- IUNIE 2015

Fonduri europene 2014-2020

Aceste fonduri sunt cruciale pentru capacitatea României de a face față provocărilor în materie de dezvoltare pe termen mediu și lung. Acestea vor mobiliza finanțări publice și private suplimentare destinate creșterii și creării de locuri de muncă și vor reduce decalajele regionale și sociale existente în România. Investițiile vor fi direcționate către stimularea activităților de inovare și a competitivității întreprinderilor pentru sporirea valorii adăugate a acestora, stimularea creșterii și creării de locuri de muncă și îmbunătățirea performanței sistemului de cercetare și inovare, inclusiv a calității învățământului superior, a cooperării cu sectorul de afaceri și a investițiilor private.

Despre noi

SC POS CONSULT SRL este o firma cu capital romanesc ce furnizeaza servicii specifice in domeniul consultantei in afaceri si management.
POS CONSULT este formata dintr-o echipa tanara, dinamica, de profesionisti care si-au propus sa vina in sprijinul intreprinzatorilor din Romania, prin identificarea celor mai bune solutii si a oportunitatilor viabile de afaceri.

Investitii cu fonduri UE

FINANTAT DE: Programului Operational Regional- ...
  Centru de afaceri(business center)-POR ...
Fabrica lactate - Masura 123 PNDR Tipul ...