Acest site foloseste cookie-uri. Prin continuarea navigarii in site, accepti modul in care folosim aceste informatii. Afla mai multe aici.

wrapper

Nou!

Masura 6.4
Investitii in crearea si dezvoltarea de activitati neagricole

In cadrul acestei masuri se acorda sprijin pentru microintreprinderi si intreprinderi mici din mediul rural, care isi creeaza sau dezvolta activitati non-agricole in zonele rurale.

Tipuri de operatiuni eligibile:
PNDR SubMasura 6.4 Investitii pentru producerea si comercializarea produselor non-agricole proprii, cum ar fi:
• Fabricarea produselor textile, imbracaminte, articole de marochinarie, articole de hartie si carton;
• Fabricarea produselor chimice, farmaceutice;
• Activitati de prelucrare a produselor lemnoase;
• Industrie metalurgica, fabricare constructii metalice, masini, utilaje si echipamente;
• Fabricare produse electrice, electronice, producerea si utilizarea energiei din surse regenerabile pentru desfasurarea propriei activitati, ca parte integranta a proiectului etc.;

Investitii pentru activitati mestesugaresti, cum ar fi:
• Activitati de artizanat si alte activitati traditionale non-agricole (olarit, brodat, prelucrarea manuala a fierului, lanii, lemnului, pielii etc.)
Investitii pentru prestarea de servicii, de exemplu:
• Servicii medicale, sociale, sanitar-veterinare;
• Servicii de reparatii masini, unelte, obiecte casnice;
• Servicii de consultanta, contabilitate, juridice, audit;
• Activitati de servicii in tehnologia informatiei si servicii informatice;
• Servicii tehnice, administrative, etc.;
Investitii pentru infrastructura in unitatile de primire turistica de tip agro-turistic, proiecte de activitati de agrement;
Producere de combustibil din biomasa (ex.: fabricare de peleti) in vederea comercializarii.

Beneficiari eligibili:
Sprijinul financiar prevazut pentru aceasta sub-masura se acorda:
- micro-intreprinderilor si intreprinderilor mici existente, din spatiul rural;
- micro-intreprinderilor si intreprinderilor mici nou-infiintate, din spatiul rural, care fac dovada cofinantarii;
- fermelor care isi diversifica activitatea de baza agricola prin dezvoltarea unei activitati non-agricole in cadrul intreprinderii deja existente incadrabile in microintreprinderi si intreprinderi mici.
- Persoanele fizice nu sunt beneficiari eligibili.
Cheltuieli eligibile:
- Constructia, extinderea si/sau modernizarea si dotarea cladirilor;
- Achizitionarea inclusiv in leasing de noi utilaje, instalatii si echipamente, costuri de instalare;
- Investitii intangibile: achizitionarea sau dezvoltarea de software si achizitionarea de brevet, licente, drepturi de autor, marci.

Ajutor nerambursabil:
Minim 70% din valoarea eligibila a proiectelului si ajunge la 90% pentru:

  •  pentru solicitantii care desfasoara activitati de productie, servicii medicale, sanitar‐veterinare si agroturism;
  •  pentru fermierii care isi diversifica activitatea de baza agricola prin dezvoltarea unor activitati neagricole.

Ajutor financiar nerambursabil nu poate nu va depaşi 200.000 euro/beneficiar pe 3 ani fiscali.

Investitii eligibile:
- Activitati productive (ex. fabricarea produselor textile, imbracaminte, articole de marochinarie, articole de hartie si carton; fabricarea produselor chimice, farmaceutice; activitati de prelucrare a produselor lemnoase; industrie metalurgica, fabricare constructii metalice, masini, utilaje si echipamente;fabricare produse electrice, electronice, etc.)
- Activitati mestesugaresti (activitati de artizanat si alte activitati traditionale nonagricole (olarit, brodat, prelucrarea manuala a fierului, lanii, lemnului, pielii etc.)
- Activitati turistice (servicii agroturistice de cazare, servicii turistice de agrement si alimentatie publica;)
- Furnizarea de servicii sociale, inclusiv constructii, reconstructii si / sau modernizarea spatiilor si zonelor aferente desfasurarii activitatilor (ex.medicale, sociale, sanitarveterinare; reparatii masini, unelte, obiecte casnice; consultanta, contabilitate, juridice, audit; servicii in tehnologia informatiei si servicii informatice; servicii tehnice, administrative,etc.)

Data lansare:

-MARTIE - APRILIE 2016

Fonduri europene 2014-2020

Aceste fonduri sunt cruciale pentru capacitatea României de a face față provocărilor în materie de dezvoltare pe termen mediu și lung. Acestea vor mobiliza finanțări publice și private suplimentare destinate creșterii și creării de locuri de muncă și vor reduce decalajele regionale și sociale existente în România. Investițiile vor fi direcționate către stimularea activităților de inovare și a competitivității întreprinderilor pentru sporirea valorii adăugate a acestora, stimularea creșterii și creării de locuri de muncă și îmbunătățirea performanței sistemului de cercetare și inovare, inclusiv a calității învățământului superior, a cooperării cu sectorul de afaceri și a investițiilor private.

Despre noi

SC POS CONSULT SRL este o firma cu capital romanesc ce furnizeaza servicii specifice in domeniul consultantei in afaceri si management.
POS CONSULT este formata dintr-o echipa tanara, dinamica, de profesionisti care si-au propus sa vina in sprijinul intreprinzatorilor din Romania, prin identificarea celor mai bune solutii si a oportunitatilor viabile de afaceri.

Investitii cu fonduri UE

POS CCE Axa1 DMI1.1 "Sprijin pentru implementarea ...
  Viticultura - Masura: 121 - Modernizarea ...
  POS CCE Axa III DMI 3 - Sustinerea ...